Výbor IMCO schválil svou pozici k aktu o digitálních službách

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) Evropského parlamentu přijal na svém zasedání zprávu týkající se aktu o digitálních službách (DSA).

Ten stanovuje pravidla pro poskytovatele zprostředkovatelských služeb, zejména platformy, jako jsou například sociální sítě nebo online tržiště. Kromě toho DSA stanovuje speciální přísnější pravidla pro největší platformy, jelikož u nich hrozí větší riziko šíření škodlivého obsahu.

Obecně se pravidla zaměří na boj s ilegálním obsahem a dezinformacemi, věší transparentnost algoritmů a také na moderaci obsahu prostřednictvím systémů, které rozhodují o tom, co daný uživatel na platformě vidí. Platformy budou mít také povinnost bez prodlení odstraňovat nelegální a škodlivý obsah. Online tržiště zase budou muset zpřísnit pravidla týkající se informací o prodejcích, kteří jejich platformu využívají, tak aby bylo v případě potřeby možné je snadněji dohledat. Europoslanci také požadují, aby v případě škod způsobených porušením nových pravidel mohli uživatelé či spotřebitelská sdružení požadovat po platformách kompenzace.

Celý Parlament bude o návrhu hlasovat v lednu.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme