Výbor TRAN schválil nová pravidla pro vysílání pracovníků v dopravě

Výbor pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) Evropského parlamentu na svém pondělním jednání potvrdil dříve dosaženou prozatímní dohodu zástupců Parlamentu a Rady ohledně nových pravidel v sektoru dopravy z prosince 2019.

Výbor TRAN konkrétně souhlasil s novými pravidly zajišťujícími lepší pracovní podmínky pro řidiče, včetně povinných časů a podmínek odpočinku, novými pravidly pro vysílání pracovníků v dopravě a také novými pravidly pro přístup na trh a kabotáž.

Pravidla musí ještě potvrdit celý Parlament, který o nich bude hlasovat na plenárním zasedání v červenci, přičemž k jejich schválení bude zapotřebí alespoň 353 hlasů. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme