Výborný: Realitou je deglobalizace a návrat na bližší trhy

Česká exportní banka (ČEB) úvěruje vývozní zakázky v rizikovějších teritoriích. Jsou to projekty s jistým akceptovatelným rizikem, nebo vývozní zakázky v sektorech, jejichž podpora může být v rozporu s politikou komerčních bank.

Příkladem je obranný průmysl, který se stává pro nás poměrně stěžejním segmentem, říká předseda představenstva a generální ředitel ČEB Jaroslav Výborný.

Předseda představenstva a generální ředitel ČEB Jaroslav Výborný. Zdroj: ČTK

Jaká je role České exportní banky při podpoře tuzemského vývozu?

Česká exportní banka je státem zřízená finanční instituce za účelem podpory vývozních transakcí českých exportérů. Je vyloženě specializovaná na export. Má komplexní škálu produktů, které běžně nabízejí i komerční bankovní domy. Nicméně role ČEB je doplňková v tom, že se primárně zabývá oblastmi, které jsou komerčními bankami obtížněji obsloužitelné. Ať už proto, že jde o vývozní zakázky v rizikovějších teritoriích, nebo o projekty s jistým akceptovatelným rizikem, či případně o vývozní zakázku v sektoru, jehož podpora může být v rozporu s politikou komerčních bank. Příkladem je obranný průmysl, který se stává pro ČEB poměrně stěžejním segmentem.

Kdo je vaším primárním zákazníkem?

Jsme v kontaktu s profesními organizacemi, jako jsou Svaz průmyslu a dopravy, HK ČR, AMSP a dalšími, ale naším klientem, pro kterého se snažíme vytvořit řešení na míru, je domácí firma, český exportér. Proti klasickému bankovnímu úvěrování je pak u nás rozdíl mezi klientem a jeho dlužníkem. Tím je často zahraniční partner, jemuž náš vývozce dodává. My mu pomáháme získat zakázku tím, že tomu jeho zákazníkovi v zahraničí zafinancujeme realizaci daného záměru, a to nějakým vhodným finančním produktem.

Kde berete zdroje pro toto financování?

Dlouhodobě z emisí dluhopisů, které jsou kryty ze zákona zárukou České republiky. Profitujeme z kvalitního ratingu stanoveného specializovanými externími kancelářemi, takže mámě přístup ke zdrojům za výhodnějších podmínek.

Jak si vybíráte klienty?

Máme dva klíčové pilíře. Prvním je důkladná analýza vyhodnocení rizik samotného projektu, druhým je prověrka při vlastní realizaci. Na to si ČEB vždy najímá nějakého externího poradce.

Jaké nové trendy jste zaznamenali ve druhém covidovém roce?

Protože cestovní bariéra pro provádění zahraničních cest stále trvá, považuji za vliv doby jistou deglobalizaci. Tedy to, že se firmy, co se zaměřovaly na jednorázové projekty ve vzdálenějších teritoriích, hodně přesunuly do oblastí a střední a východní Evropy. Jinými slovy, zakázky ze vzdálenějších adres nahradily narůstající spoluprací tady v regionu.

Co to pro vás znamená?

Rozhodně to, že tím trpíme. Nekonají se velké jednorázové zahraniční zakázky, což je naše doména. Stažení vývozních aktivit do EU znamená, že jsou obsloužitelné standardními bankovními produkty, v nichž nedává účast ČEB smysl.

Čím je pro vás opětovná přítomnost na MSV, po roční pauze?

MSV je pro nás dlouhodobě akcí číslo jedna, strojařina je velmi silně proexportní obor. Troufám si tvrdit, že 90 procent našich klientů do strojírenství přímo patří, nebo je na něj navázáno. MSV je pro nás vždy zdrojem nových obchodních příležitostí a možností vidět se s většinou našich obchodních partnerů na honosnějším místě, než je obvykle zvykem. 

Zdroj: ČTK Protext, PR divize České tiskové kanceláře

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme