Exportmag.cz: Východní sousedé EU pozvali investory do dopravy a energetiky

Online konference představila nové obchodní šance v 11 bývalých zemích Sovětského svazu. Má to pomoct vrátit vzájemný obchod do obrátek. Kvůli pandemii totiž propadl o celou pětinu.

Jedenáctka postsovětských států spolupracujících s Evropskou unií nabízí investiční možnosti v mnoha sektorech. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) se proto na jaře rozhodlo uspořádat online konferenci zaměřenou na tento region, tentokráte s cílem představit investiční pobídky v energetice a dopravě.

Přečtěte si celý článek o obchodu ČR s 11 postsovětskými zeměmi na EXPORTMAG.CZ

Počet přes 100 účastníků z prostředí firem, partnerských i českých institucí naznačuje, že i české podniky považují trhy zemí Východního partnerství a Střední Asie za perspektivní. „Státy regionu, který se rozkládá mezi Evropskou unií a východní Asií, jsou důležitými obchodními partnery České republiky i celé EU. Do těchto zemí plyne osm procent z českého exportu mimo EU,“ uvedl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodal: „Obrat s těmito zeměmi byl v roce 2020 poznamenán pandemií nemoci covid-19, kdy se snížil meziročně o 19 procent. Proto jsme rádi, že se tato konference konala, věřím, že napomůže obnově vzájemného obchodu a přílivu investic do regionu.“

Ve hře jsou programy za víc než miliardu eur

Evropská unie region označuje za strategické partnery a zástupci Evropské komise mimo jiné představili finanční programy, které je možné využít k financování transformačních projektů. Ty by měly státy regionu více otevřít obchodu s členskými zeměmi EU. Pro Střední Asii je v nejnovější strategii pro roky 2021 až 2027 alokována více než jedna miliarda eur. Nová vize pro Východní partnerství se zaměřením na zvýšení odolnosti států v různých sektorech byla schválena v roce 2020, existují platformy pro financování energetických projektů, dopravní reformy a finanční odolnost. 

Doprava se má zlepšit směrem do Číny i Ruska

V dopravním panelu, kde vystoupili zástupci všech pěti středoasijských republik, panovala shoda na potřebě zkvalitnění infrastruktury a dopravních koridorů. Pro české společnosti se rýsují možnosti například při dodávkách kolejových vozidel. Řečníci ze středoasijských zemí zmiňovali nutnost lepšího propojení regionu s Čínou a Ruskem, zatímco zástupce Ázerbájdžánu zmínil příležitosti pro zvýšení kapacity nákladní letecké dopravy z Ázerbájdžánu do Střední Asie.

V energetickém panelu vystoupili zástupci Arménie, Běloruska, Gruzie, Kyrgyzstánu, Moldavska a Ukrajiny. Všichni řečníci deklarovali potřebu transformace energetického mixu svých zemí tak, aby zahrnoval větší podíl energie z udržitelných zdrojů. Zástupci Gruzie a Kyrgyzstánu akcentovali velký potenciál pro investice do vodních elektráren. Zástupci Arménie a Běloruska zmínili probíhající projekty v oblasti jaderné energetiky.

• Teritorium: Asie | Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika | Energetika

Doporučujeme