Výchova vlastních zaměstnanců jako řešení nedostatku pracovních sil

Začátek nového školního roku byl ve Varnsdorfu slavnostnější, než bývá obvyklé. Přímo v areálu společnosti TOS VARNSDORF, a. s., byla totiž 2. září otevřena nová budova firemní střední průmyslové školy. Ta je navíc bývalým výrobním objektem, který byl kompletně zrekonstruován během pouhého jednoho roku.ilustrační foto. zdroj: archiv TOS Varnsdorf.Od 1. září 2019 tak škola funguje v nové budově. Rekonstrukce probíhá ve dvou etapách: v první etapě byla nákladem 116 milionů Kč, jež společnost vynaložila výhradně z vlastních prostředků, rekonstruována samotná budova. V její větší části bylo vybudováno celkem osm kmenových tříd – dvě jazykové a počítačové učebny a také čtyři odborné učebny pro metrologii, mechatroniku a elektroniku silnoproudou a slaboproudou. To vše spolu s administrativním zázemím školy, šatnami, nezbytným sociálním zařízením a školní jídelnou.

Ve druhé etapě bude ve stejném objektu vybudována tělocvična a prostor pro přesun dílen praktické a teoretické výuky pod jednu střechu. Vznikla tak moderní a velmi dobře vybavená škola, jež je schopna pojmout do svých studijních programů až dvě stě žáků.

Výjimečný projekt

Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf, s. r. o., je první firemní SPŠ v celém Ústeckém kraji. Škola zahájila činnost k 1. září 2016, přičemž od samého začátku se jak učebny, tak dílny praktické výuky nacházely v areálu společnosti. Do prvního ročníku ve dvou třídách nastoupilo celkem jednačtyřicet studentů a učňů. Škola vychovávala budoucí zaměstnance své i dalších firem zapojených do projektu v těchto prvních třech letech celkem ve čtyřech maturitních a učebních oborech: Strojírenství – konstrukce strojů a technologie obrábění, Mechanik seřizovač – programátor CNC strojů, Strojní mechanik – montér a Obráběč kovů – operátor CNC strojů.

V červnu 2019 škola vychovala první skupinu absolventů tříletého studijního programu. Studium dokončilo třináct žáků, z toho devět v oboru Obráběč kovů – operátor CNC strojů (z nich pět nastoupilo do společnosti TOS VARNSDORF) a čtyři v oboru Strojní mechanik – montér (dva nastoupili do mateřské společnosti). Od 1. září 2019 škola rozšiřuje výuku o čtyřletý obor Mechanik elektronik – mechatronik a tříletý obor Elektromechanik.

Kdo chce, zůstane

Ve škole se neplatí školné, protože smyslem její existence není produkovat zisk, ale vychovávat kvalifikovanou pracovní sílu přesně podle potřeb firem.

„Před pár lety jsme při plánování firemních strategií zjistili, že největším ohrožením existence firmy je nedostatek kvalitní pracovní síly. Když k nám přišel nový absolvent státní školy, začínali jsme s ním od začátku. Jeho výuka a praxe nás stejně stála peníze, proto jsme se rozhodli, že si založíme vlastní vzdělávací institut. Založení střední průmyslové školy probíhalo několik let a bylo přitom nutné řešit řadu otázek, zejména přesvědčit krajské úředníky o smysluplnosti existence firemní školy. Do projektu se postupně zapojilo téměř dvacet firem z okolí, které se nyní dělí o naše absolventy,“ říká předseda správní rady společnosti Jan Rýdl starší.

Povinnost pro studenty, aby po dokončení studia nutně nastoupili právě do TOS Varnsdorf, zde neplatí.

„Legislativně to ani nejde, protože zákonný zástupce žáka se nemůže zavazovat k nějakým budoucím povinnostem. Navíc si myslím, že postrádá smysl zaměstnávat ve firmě někoho, kdo tu zkrátka nechce být. To je špatná motivace. Proto jsme se s ostatními řediteli ve správní radě školy dohodli, že nebudeme po studentech vyžadovat žádné záruky podobného typu. Je na nás, abychom jim vytvořili takové podmínky, aby tu chtěli zůstat. Na vstupu do školy jsem tak nechal do skla vytesat veliké heslo: Neumíš, naučíme tě. Nemůžeš, pomůžeme ti. Nechceš, nepotřebujeme tě, odejdi,“ uzavírá Jan Rýdl.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Erik Bártek, foto: archiv TOS Varnsdorf.

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme