Výdaje sociálního zabezpečení Rakouska jsou 5. nejvyšší v EU


  • Země: AT – Rakousko
  • Datum zveřejnění: 28.11.2019

Evropský statistický úřad zveřejnil údaje o sociálních výdajích napříč jednotlivými členskými zeměmi Evropské Unie. Průměr v celé EU byl 27,9 % HDP v roce 2017, což je o trochu méně ve srovnání s hodnotou 28,7 % v roce 2012. Nicméně existuje značná nerovnováha mezi jednotlivými státy. Nejvyšší výdaje vůči HDP měla Francie s 34,1 %, poté Dánsko s 32,2 %,
následované Finskem s 30,6 %, Německem s 29,7 % a Rakouskem s 29,4 %. Na druhém konci žebříčku bylo Rumunsko s 14,4 %, před Lotyšskem, Irskem, Litvou a Estonskem. Česká republika se umístila na 18. místě a Slovensko na 21.
Zajímavá je taky samotná struktura výdajů sociálního zabezpečení. Průměr Evropské unie na starobní a vdovské důchody je 45,8 %. Výdaje na nemocenské dávky a na dávky pro osoby se zdravotním postižením se podílejí z 37,1 % a z 8,7 % dávky státní sociální podpory a pěstounské péče. Na podporu v nezaměstnanosti je vynakládáno 4,4 %. Rakousko na starobní a vdovské důchody vynakládá rovných 50 % a je nad průměrem Evropské Unie.
Zdroj: Eurostat
Vypracoval kolektiv autorů zahraniční kanceláře CzechTrade Vídeň.

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Rakousko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme