Výdaje Srbska na obranu násobně převyšují výdaje na zdravotnictví

Výdaje státního rozpočtu Srbska na rok 2019 jsou plánovány na zhruba 165 mld. RSD, což představuje výrazný nárůst ve srovnání s rozpočtem na rok 2018, kdy bylo na výdaje určeno 127 mld. RSD. Většina tohoto značného nárůstu rozpočtových výdajů se však bude v příštím roce týkat pouze nákupu vybavení pro armádu a policii, která byla na rok 2018 plánována na úrovni 21 mld. RSD, avšak v r. 2019 se pro tyto účely počítá s částkou 46 mld. RSD.
Investice do armády a policie tak podle vyjádření Fiskální rady dosáhnou téměř jedné třetiny (!) všech kapitálových výdajů státního rozpočtu a jedné pětiny celkových kapitálových výdajů celého státu.
Ministerstvo obrany, které spravuje armádu, bude mít v příštím roce celkový rozpočet cca pětkrát více než Ministerstvo zdravotnictví. V hodnocení rozpočtu Fiskální rada poukázala na to, že rozpočet na první pohled naznačuje silné zvýšení kapitálových přídělů státu, avšak že tento nárůst je především spojen s nákupem vybavení pro armádu a policii. 


  • Země: CS – Srbsko
  • Datum zveřejnění: 31.12.2018

Zdroj: Danas
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Bělehrad.

 

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme