Výherce Inovační firmy Ústeckého kraje za rok 2021 v kategorii MSP – New Water Group

Soutěž Inovativní firma Ústeckého za rok 2021 v kategorii malých a středních podniků vyhrála firma New Water Group a to konkrétně za jejich inovativní přístup k filtraci vody.

Stejně, jako startup Posedla, sídlí New Water Group ve Šluknovském výběžku. Inovační centrum Ústeckého kraje vyzpovídalo jednatele firmy, Aleše Černína.

Aleš Černín, jednatel firmy New Water Group | ICUK

Co podle vás zaujalo porotu soutěže Inovační firma Ústeckého kraje, že vás vybrala za vítěze?
Těší nás, že myšlenka inteligentních vodohospodářských technologií je zajímavá nejenom pro nás, ale oslovuje i ostatní. Dávat membránovým technologiím inteligenci, aby byly schopny samooptimalizace i samoučení pro bezpečný a optimální provoz bez zásahu člověka, je výzvou budoucnosti.

Představte si technologii, která umí sama průběžně přenastavovat provozní parametry tak, aby vždy byla provozována v optimálním režimu, zajišťovala nejvyšší efektivitu, a navíc předcházela rizikovým faktorům. Toto je dále doplněno nejen vzdáleným přístupem technologického dozoru s hodnocením provozních dat (což je dnes již běžné), ale je podpořeno elektronickou servisní knížkou, která sama sleduje a upozorňuje uživatele na provádění doporučených servisních zásahů a údržby zařízení.

Více si o soutěži přečtěte v článku Nejvíce inovativní firmy Ústeckého kraje? Staly se jimi startup Posedla a firma New Water Group.

Tento „chytrý SW“ tak umožňuje předcházet havarijním stavům a výrazně prodlužuje životnost technologie. Jsme přesvědčení, že tímto komplexním a inovativním přístupem k vodohospodářským technologiím se zcela odlišujeme od konkurence, a to mohl být jeden z důvodů našeho ocenění.

Prozradíte nám vaše nebližší plány v projektu?
Budeme se snažit urychleně prosazovat naše řešení na trh všude tam, kde to jednoznačně pomáhá v zajištění kvality vody, přispívá k odpovědnému hospodaření a prokazuje ekonomickou návratnost.

Velkou výzvou pro nás a naše projektové partnery je vývoj modulární kontejnerové technologie COMORES, která je zaměřena na recyklaci odpadních vod z komunálních čistíren odpadních vod (ČOV). Hlavním cílem je zvýšení kvality odtoku z ČOV, tedy odstranění zejména nežádoucího fosforu a mikropolutantů (pesticidy, drogy a farmaka) a získání potenciálního zdroje vody pro další použití.

Redakčně upravená tisková zpráva Inovačního centra Ústeckého kraje

• Teritorium: Česká republika | Ústecký kraj
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme