Vyhlášena byla 30. výzva sítě Cornet

Do 30. září 2020 je otevřena 30. výzva sítě Cornet pro projekty mezinárodního kolektivního výzkumu. Tato nadnárodní výzva je určena pro sdružení malých a středních podniků. Podporovány jsou partnerské projekty z minimálně dvou participujících zemí zaměřené na kolektivní výzkum vycházející ze společných potřeb malých a středních podniků.

Cornet je síť národních programů výzkumu a vývoje koordinovaná Spolkovým Ministerstvem hospodářství a energetiky, síť nedisponuje vlastními dotačními prostředky na realizaci projektů. Podání společného projektu do sítě Cornet se zahraničním partnerem je podmínkou pro možnost financování projektu z příslušných programů národních/regionálních poskytovatelů dotace. 

Partnerem projektu za Českou republiku je Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Financování projektu s českými účastníky (klastry) je podmíněno podáním projektu do VII. výzvy programu Spolupráce – Klastry Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Všechny podrobnosti o výzvě naleznete ve zprávě MPO ze dne 2. 7. 2020 i na stránkách sítě Cornet.

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Dotace a financování
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme