VYHLÁŠENÍ 7. NÁRODNÍ VÝZVY PODPROGRAMU INTER-EUREKA (LTE120)

Uzávěrka soutěžní lhůty je 15. října 2019.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ke dni 22. srpna 2019 vyhlašuje podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, 7. národní výzvu ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-EUREKA (LTE120) pro podávání projektů v rámci programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji – EUREKA.

V rámci programu EUREKA běží čerstvě vyhlášený „GlobalStars call with Singapore“, kterého se zúčastňuje rovněž Česká republika, více viz:

https://www.eurekanetwork.org/
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/globalstars-call-singapore
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/informacni-den-7-narodni-vyzva-inter-eureka-a-mezinarodni
http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyhlaseni-7-narodni-vyzvy-podprogramu-inter-eureka-lte120

MŠMT ČR jako odpovědný gestor programu EUREKA v ČR, má ve vyhlášené 7. národní výzvě dostatečný objem prostředků na spolufinancování českých organizací.

• Teritorium: Česká republika | Singapur

Doporučujeme