Vyhlášení programu Plzeňské podnikatelské vouchery 2023

Od 1. září 2023 mohou podniky se sídlem nebo provozovnou v Plzeňské aglomeraci požádat o dotaci až 300 000 Kč na nákup služeb výzkumných organizací z celé České republiky. Cílem programu je podpořit a posílit inovační aktivity plzeňských firem.

Program je podnětem pro podnikatelské subjekty k uskutečnění kontaktu s výzkumnou organizací (VO) jako poskytovatelem znalostí a k navázání či rozšíření vzájemné spolupráce. Firmy mohou využít kapacit, kterými samy nedisponují, zahájit nebo zintenzivnit své inovační aktivity, a zvýšit svůj inovační potenciál.

Plzeňské podnikatelské vouchery | BIC Plzeň

Projekty realizované v rámci programu Plzeňské podnikatelské vouchery vycházejí z konkrétního zadání a jsou vyřešeny ve stanoveném termínu. Výsledky projektů firmy bezprostředně začleňují do svých aktivit.

Co je Plzeňský podnikatelský voucher?

Voucher“ je jednorázová dotace poskytnutá příjemci na nákup služby od výzkumné organizace. Tyto služby musí být založené na znalostech a musí být pro příjemce dotace nové. Výstupy/výsledky poskytnutých služeb příjemce dotace využije pro svoji podnikatelskou činnost, a to pro inovační aktivity.

Kdo může o voucher žádat?

Požádat o dotaci mohou inovativní podniky se sídlem nebo provozovnou v oblasti Plzeňské aglomerace – ta čítá přes stovku obcí na území Plzeňského kraje.

Na co se může voucher použít?

Firmy mohou získat dotaci na nákup služeb od výzkumné organizace se sídlem v České republice.

Podporované služby VO jsou:

  • Měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty.
  • Návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod, technologických postupů nebo hardwaru.
  • Tvorba a vývoj softwaru.
  • Návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů.
  • Modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů.
  • Návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů či technologií, softwaru pro produkty či procesy.
  • Design produktů nebo jejich částí.

Jaká je výše podpory?

Malé a střední podniky mohou využít dotaci v maximální výši 75 % ze způsobilých výdajů, u velkých podniků je to 40 %. V obou případech platí, že výše poskytnuté podpory nesmí přesáhnout částku 300 tisíc korun.

Kdy je možné podat žádost? 

Žádosti o dotaci budou přijímány elektronicky od 1. září do 2. října 2023. O úspěšnosti žadatelů by mělo být jasno do konce letošního roku.

Máte o program zájem nebo o účasti v něm uvažujete? Napište nám; rádi vám podáme informace a poradíme, jak zpracovat žádost o dotaci. 

Konzultace k programu budou možné při příležitosti semináře na TechToweru v úterý 20. června 2023, 10:00 –12:00 hod. nebo kdykoli po předchozí domluvě s Janou Nyergesovou. Podrobné informace na naleznete na webu BIC Plzeň.

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme