Vyhlídky pro přeshraniční podnikání jsou stále náročné, uvádí zpráva Dun & Bradstreet

Globální obchodní rizika se ve 2. kvartálu 2022 zhoršila. Rizika se neustále vyvíjejí, pokud jde o jejich typy a geografické oblasti, a mohou být také neočekávaná. Dopady se projevují napříč podnikatelským spektrem – od živnostníků až po nadnárodní korporace.

Podle zprávy Dun & Bradstreet mezi nejvýznamnější rizika aktuálně patří potíže v dodavatelských řetězcích, válka na Ukrajině a inflace.

Ilustrační fotografie

Zpráva Global Business Risk Report (GBRR) řadí největší aktuální hrozby pro podnikání na základě potenciálního dopadu každého rizikového scénáře na společnosti, přičemž každému riziku přiřazuje vlastní skóre. Skóre z deseti největších rizik se používá k výpočtu celkového skóre globálního obchodního dopadu (GBI – Global Business Impact).

Skóre GBI od Dun & Bradstreet se ve 2. čtvrtletí 2022 zvýšilo na 315 bodů v důsledku výrazného zhoršení rizikového prostředí, což naznačuje, že vyhlídky pro přeshraniční podnikání zůstávají náročné. Aktuální skóre je ve srovnání s 1. kvartálem vyšší o 19 bodů, ale je nižší než nedávné maximum 332, které bylo zaznamenáno ve 2. a 3. čtvrtletí roku 2020, a to v důsledku začínající pandemie. Přestože je skóre GBI nižší než vrcholné hodnoty zaznamenané v roce 2020, je vyšší než dlouhodobý průměr 269,8. To znamená, že podniky působící v zahraničí se nadále potýkají s vysokou mírou nejistoty.

Global Business Impact skóre

Zdroj: Dun & Bradstreet

Deset největších rizik, která vstupují do hodnocení, je založeno na odborných znalostech týmu ekonomů společnosti Dun & Bradstreet, kteří pokrývají 132 zemí, a které představují více než 99 % celosvětového HDP. Posuzují klíčová rizika vycházející z jejich regionu. Výsledné riziko je kalkulováno na základě velikosti pravděpodobného dopadu události na globální prostředí a pravděpodobnosti, že k události skutečně dojde.

Mezi hlavními riziky dominuje šok v dodavatelských řetězcích, geopolitika a inflace

Z deseti hlavních rizik identifikovaných pro 2. kvartál je z globálního pohledu nejrelevantnější narušení dodavatelského řetězce. Toto riziko se v průběhu čtvrtletí ještě zhoršilo, protože se naplnily dva úzce související rizikové scénáře – rusko-ukrajinský konflikt a čínská strategie nulové tolerance Covid-19.

Scénář rusko-ukrajinského konfliktu, který byl v minulosti zdůrazňován jako klíčové riziko, se naplňuje. To, co by mělo podniky od této chvíle znepokojovat, je riziko další eskalace, která by mohla mít různé podoby, z nichž každá s sebou nese vlastní soubor problémů pro podniky. Globální inflace, na jejíž rizika Dun & Bradstreet upozorňoval před koncem roku 2022, se ve světě zakořenila. Klíčovou otázkou tak zůstává, zda se inflace obejde bez růstu úrokových sazeb. Současně Dun & Bradstreet mezi klíčová globální rizika zařadila stagflaci, jako nepříznivý stav ekonomik, který se projevuje nulových či záporným růstem HDP a současně vysokou inflací a nezaměstnaností.

V předchozím čtvrtletí se na seznam deseti největších obav Dun & Bradstreet dostala kybernetická zranitelnost. Důvodem byla rychlá digitalizace a vyšší geopolitické napětí. Kybernetický prostor je vnímán jako účinný způsob získávání strategické výhody v probíhajícím geopolitickém soupeření. Toto riziko se zhoršilo, protože geopolitické soupeření mezi Ruskem, Čínou a Západem zesílilo.

Důležitým rizikovým tématem zůstává i nadále pandemie Covid-19, která vstupuje do třetího roku své existence. Úloha vakcín, nová a experimentální pravidla očkování a snaha některých zemí o nulový Covid znamená, že nedostatky na straně nabídky a rostoucí ceny budou nadále rozevírat nůžky mezi světovou populací. Novější poznatky naznačují, že země i firmy se konečně umí vypořádat s prudce rostoucími případy. To nemusí zůstat pravdou, pokud se objeví nová, smrtelnější varianta, ale prozatím Dun & Bradstreet riziko tohoto scénáře snížil.

Podobně riziko fragmentace, které sledujeme v rámci tématu politiky EU, prošlo v posledních několika týdnech dvěma významnými zkouškami – rychlou dohodou o kolektivní akci proti Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu a francouzskými prezidentskými volbami, v nichž centristické vedení zmařilo silnou výzvu krajní pravice a udrželo se u moci. Neúspěch v obou těchto případech by byl významnou ranou pro jednotu EU. Nic nenasvědčuje tomu, že by další zkouška tento stav nezvrátila, ale prozatím vše nasvědčuje tomu, že toto riziko je mírnější než dříve.

Inflace: čeká nás tvrdé přistání?

Více než deset let po globální finanční krizi se centrální banky na vyspělých trzích potýkají s nedostatkem zdravého růstu cen. Pandemie tuto dynamiku narušila, přičemž spotřebitelské a výrobní ceny dosáhly několikaletých maxim. Tyto cenové přírůstky jsou nyní ještě podporovány konfliktem v Evropě. Americký Fed začal zpřísňovat svoji politiku.

Ilustrační fotografie

Roste riziko, že pro Fed bude obtížné zajistit měkké přistání ekonomiky. Vzhledem k tomu, že reálné úrokové sazby zůstávají v záporných hodnotách, se totiž zvyšuje riziko drastičtějšího zásahu měnové politiky v budoucnu. Zároveň byly spotřební koše zasaženy tam, kde to nejvíce bolí. Ceny potravin byly klíčovým spouštěčem arabského jara. Mohli jsme být svědky protestů v zemích, kde je společenská smlouva založena na zajištění určité míry blahobytu. Důsledkem bude politický útlum, sociální stabilita nebo dokonce vyšší míra veřejného dluhu. Trvalý růst cen zůstává společným motorem nejméně dvou rizik v našem seznamu deseti rizik:

1. Stagflace: Vzhledem k tomu, že se americký Fed pustil do zpřísňování své politiky jako na zavolanou, je pravděpodobnost politické chyby vysoká. Zároveň je pravděpodobné, že v Evropě dojde k výrobnímu šoku. Státy a podniky na rozvíjejících se trzích zaznamenají náhlý nárůst nákladů na obsluhu dluhu, protože mezinárodní likvidita klesá a domácí sazby rostou, aby se udržela riziková prémie. S nárůstem nesplácených závazků bude ohroženo rodící se oživení. Uprostřed ztráty pracovních míst a růstu cen mohou některé části světa zažít to, jak vypadá stagflace.

2. Politická polarizace: Kombinace inflace potravin a pohonných hmot spolu s výrazným nárůstem dlouhodobé nezaměstnanosti může vyvolat protivládní protesty, zejména v autoritářských zemích. Pouliční protesty v Kazachstánu a na Srí Lance na začátku roku 2022 mohou být předzvěstí dalších takových nepokojů. Podniky by se měly připravit na další podobná narušení hospodářské činnosti. Takové protesty by byly ještě více rušivé, pokud by zasáhly hospodářsky významná městská centra. Vysoké ceny, které sžírají příjmy lidí, by navíc mohly z úřadujících politiků, které na rozvíjejících se trzích čekají volby, udělat populisty, což by zhoršilo veřejný dluh a zvýšilo politická rizika pro podniky.

Co to znamená pro podniky?

Skóre Dun & Bradstreet Global Business Impact pro druhé čtvrtletí roku 2022 ukazuje, že rizika, kterým podniky čelí, zůstávají zvýšená, přičemž skóre oproti prvnímu čtvrtletí roku 2022 výrazně vzrostlo. Všechna rizika – s výjimkou dvou – obnovené vlny Covid-19 a politiky EU – se buď zhoršila, nebo zůstala na stejné úrovni, přičemž na obzoru se objevují některá nová rizika. Geopolitické konflikty a pokusy zvládnout přelévání pandemie a otřesy v dodavatelském řetězci a zároveň zmírnit dopad na podnikatelskou činnost, státní finance a společenské napětí zvýšily rizika, což ilustruje, jak mohou neočekávané události náhle zhoršit rizikové prostředí pro podniky působící v zahraničí.

Výsledek za 2. čtvrtletí roku 2022 zdůrazňuje, že osoby s rozhodovací pravomocí v oblasti podnikání musí mít připraveny pohotovostní plány pro případ náhlého narušení zdánlivě bezpečných dodavatelských řetězců a zvýšit povědomí o geopolitickém vývoji. Kromě toho geografické rozložení a různorodost dopadů podtrhuje význam širokého přístupu ke zmírňování těchto rizik.

Redakčně upravená tisková zpráva Dun & Bradstreet

• Teritorium: Česká republika | Zahraničí

Doporučujeme