Výhody zkrácených úvazků v šesti bodech

Obliba zkrácených úvazků stoupá. Při dosažení určité finanční úrovně někteří zaměstnanci upřednostňují kratší například šestihodinovou pracovní dobu oproti vyšší měsíční mzdě. Jaká daňová pravidla platí pro zkrácený úvazek? Jak se liší podmínky pro jednotlivé zaměstnance?Nabídka zkrácených úvazků je možností, jak přilákat do firmy talentované studenty, maminky na rodičovské dovolené nebo jak udržet ve firmě zaměstnance, kteří již dosáhli důchodového věku. Podívejme se na praktické příklady.

Zkrácený úvazek a práce pro více zaměstnavatelů

Pan Vohlídka pracuje na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele X a současně pro zaměstnavatele Y. Tato situace panu Vohlídkovi vyhovuje, neboť u každého zaměstnavatele vykonává rozdílnou práci a získává cenné zkušenosti, jeho pracovní život není jednotvárný.

Nárok na daňové slevy

Studentka Soukupová pracuje na zkrácený úvazek, může tak zvládnout vysokoškolské studium a současně být finančně nezávislá a získat už během studia důležitou praxi. Studentka podepsala u svého zaměstnavatele prohlášení k dani. Při výpočtu čisté mzdy slečny Soukupové uplatní mzdová účetní slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a slevu na studenta ve výši 335 Kč. Pro uplatnění slevy na studenta musí poplatník doručit potvrzení od školy.

Sociální pojištění se platí vždy, ale má to výhody

Penzista Krátký pracuje na zkrácený úvazek. Z hrubé mzdy je mu odvedeno na sociálním pojištění 6,5 %, stejně jako při práci na plný úvazek. Sazba sociálního pojištění je tedy vždy stejná. Sociální pojištění ze zkráceného úvazku tedy platí pracující penzisté, studenti i ženy na rodičovské dovolené. Pan Krátký si bude moci po odpracování 360 kalendářních dní požádat o zvýšení důchodu, neboť výdělečná činnost v penzi, ze které je odváděno sociální pojištění, zvyšuje na základě vlastní podané žádosti důchod, a sice o 0,4 % výpočtového základu.

Zdravotní pojištění může být vyšší

Paní Skálová pracuje na zkrácený úvazek, aby mohla pomáhat dětem a rodičům. Pro účely placení zdravotního pojištění není paní Skálová státním pojištěncem. Hrubá mzda na zkrácený úvazek je 11 000 Kč, protože pracovní úvazek paní Skálové je nízký.

Zdravotní pojišťovna musí vždy obdržet zdravotní pojištění alespoň v souhrnné výši 1 647 Kč (13,5 % z minimální mzdy 12 200 Kč), výjimkou jsou zaměstnaní státní pojištěnci (např. studenti či penzisté). Dopočítání do minima jde přitom na vrub zaměstnance, zaměstnavatel odvádí za zaměstnance vždy 9 %. Z hrubé mzdy je tedy paní Skálové sraženo na zdravotním pojištění 657 Kč (1 647 Kč – (11 000 Kč x 9 %). Efektivní sazba zdravotního pojištění není tedy standardních 4,5 %, ale 5,97 % (657 z 11 000 korun).

Počítá se vám zkrácený úvazek do důchodu?

Paní Bláhová je v předdůchodovém věku a rozhoduje se, zda odejít do trvale kráceného předčasného důchodu nebo přijmout nabídku práce na zkrácený úvazek. Při práci na zkrácený úvazek si sice paní Bláhová finančně pohorší, ale pořád bude čistá mzda vyšší než měsíční předčasný důchod a bude moci odejít až do řádného starobního důchodu.

Rozdíl mezi předčasným důchodem a řádným důchodem je někdy vyšší, než si někteří žadatelé o důchod myslí. Protože z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku je vždy odváděno sociální pojištění, tak se práce na zkrácený úvazek započítává do doby pojištění ovlivňující důchodové nároky. V předdůchodovém věku je tedy s ohledem na měsíční částku starobního důchodu lepší pracovat na zkrácený úvazek, než odejít do kráceného předčasného důchodu. S ohledem na výši důchodu je práce na zkrácený úvazek výhodná i pro studenty, neboť od roku 2010 se již doba studia napočítá jako náhradní doba pojištění.

Zaměstnanec má nárok na nemocenské dávky

Pan Petržela pracuje pouze na zkrácený úvazek, přesto bude mít v případě pracovní neschopnosti nárok na nemocenskou, která je vyplácena od 15. dne pracovní neschopnosti. Ze zkráceného úvazku je odváděno sociální pojištění, proto vzniká nárok na nemocenské dávky jako při práci na plný úvazek.

Převzato z webu Finance.cz
Autor: Petr Gola

• Oblasti podnikání: Služby | Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme