Vymáhání práv k duševnímu vlastnictví: jak uplatňovat svá práva

Duševní či registrované průmyslové vlastnictví, které vytvořila vaše firma, stejně jako práva k tomuto vašemu vlastnictví, mohou být (a také v praxi často bývají) různými způsoby poškozována nebo zneužívána třetími stranami.

Zatímco v některých případech se může jednat o poškozování zcela neúmyslné, ve většině jiných situací, zejména jedná-li se o padělání nebo kopírování vašich chráněných výrobků, jde o úmyslný a trestný čin.

V materiálu, přeloženém z produkce Evropského IPR helpdesku, se dozvíte, jak by vaše firma měla správně reagovat, pokud zjistíte, že práva k vašemu duševnímu vlastnictví byla porušena, jaké existují způsoby řešení těchto situací, jakých donucovacích opatření můžete na ochranu vašich práv použít i jak se sami můžete nejlépe vyvarovat podobného protiprávního jednání ve vztahu k vašim konkurentům.

Více podrobností naleznete na webu Enterprise Europe Network.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme