Vynález technologie pro plnění lisovací formy HGF VŠB-TUO našel uplatnitelnost v praxi

Vědci a výzkumníci z Hornicko-geologické fakulty a Centra energetických a environmentálních technologií VŠB-TUO vyvinuli novou technologii pro plnění lisovací formy, která se využívá při výrobě víceplášťových trubek.

Samotná podstata patentovaného řešení spočívá ve zvýšení efektivity výroby víceplášťových trubek. „Dalším plusem technologie je nižší časová náročnost při snížených nákladech na použitý materiál a technologii výroby,“ vysvětluje Jan Nečas z HGF.

Technologie pro plnění lisovací formy, která se využívá při výrobě víceplášťových trubek | VŠB-TUO

Uplatnění inovačního řešení proběhlo za podpory Centra transferu technologií VŠB-TUO, které poskytlo cenné zkušenosti a podporu při hledání aplikační firmy a následně i při uzavření licenční smlouvy.

Tímto byla úspěšně ukončena dlouhá a nelehká cesta od prvotní myšlenky z uzavření licenční smlouvy a transferu technologie do průmyslové praxe. To nyní umožňuje soukromé společnosti využít inovační řešení, které rozšíří její portfolio nabízených produktů a poskytne potřebnou výhodu na trhu.

Redakčně upravená tisková zpráva VŠB-TUO

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme