Výpadek DPH se v EU v roce 2018 snížil, pro rok 2020 se ale odhaduje jeho nárůst

Evropská komise zveřejnila průzkum, který ukazuje, že tzv. výpadek DPH činil v roce 2018 zhruba 140 mld. euro. Jedná se o rozdíl mezi očekávanými příjmy z DPH a reálně vybranou částkou.

Přestože se stále jedná o velmi vysokou částku, podařilo se výpadek oproti předchozím rokům výrazně snížit. Komise nicméně odhaduje, že se tento pozitivní trend v tomto roce obrátí z důvodu koronavirové krize a mohl by dosáhnout až 164 mld. euro.

Nejvyšší procentuální výpadek DPH zaznamenalo Rumunsko (33,8 %), Řecko (30,1 %) a Litva (25,9 %), nejmenší naopak Švédsko (0,7 %), Chorvatsko (3,5 %) a Finsko (3,6 %).

Z hlediska absolutních hodnot evidovala největší výpadek Itálie (35,4 mld. euro), Velká Británie (23,5 mld. euro) a Německo (22 mld. euro). 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme