Výpadek příjmů z DPH činil v roce 2017 v EU 137 mld. euro

Evropská komise vydala studii, která ukazuje, že rozdíl mezi očekávaným množstvím finančních prostředků vybraných na DPH a skutečně vybranou částkou v EU v roce 2017 činil 137 mld. euro.Přestože se oproti předchozímu roku podařilo tzv. výpadek příjmů z DPH snížit, stále se jedná o velice vysokou částku. Podle Komise toto číslo ukazuje, že je zapotřebí udělat reformu pravidel pro výběr DPH v EU. Největší výpadek zaznamenalo Rumunsko (36 %), Řecko (34 %) a Litva (25 %), nejmenší naopak Švédsko, Lucembursko a Kypr (všechny země 1 %). V absolutních číslech byl největší výpadek evidován v Itálii, a to 33,5 mld. euro.

Doporučujeme