Vypsány tendry na vývoj a konstrukce Evropského slunečního dalekohledu

České firmy mají možnost zapojit se do tendrů na vývoj a konstrukce Evropského slunečního dalekohledu (European Solar Telescope – EST). V současnosti jsou vypsána tři výběrová řízení.

Vypsaná výběrová řízení:

  • na návrh montáže dalekohledu včetně pilíře a kopule (Preliminary design of the telescope structure, pier and enclosure for the European Solar Telescope)
  • na návrh primárního zrcadla (Preliminary design of the primary mirror assembly for the European Solar Telescope)
  • na návrh adaptivního sekundárního zrcadla (Preliminary design of the adaptive secondary mirror for the European Solar Telescope)

Odkazy na detaily poptávek včetně technických specifikací a postupu prací najdete na webu Astronomického ústavu AV ČR. Stránky projektu v angličtině jsou na webu EST.

Evropský sluneční dalekohled (EST) je sluneční dalekohled nové generace, který bude postaven na Kanárských ostrovech. Tento dalekohled, s průměrem primárního zrcadla 4 metry, bude zaměřen na studium magnetického propojení nejnižších vrstev sluneční fotosféry s nejvyššími vrstvami chromosféry.

K dosažení těchto cílů bude potřeba měřit teplotu, rychlost a magnetické pole v plazmatu, jehož vlastnosti se s výškou ve sluneční atmosféře rychle mění. To bude zajištěno množstvím přístrojů, které budou simultánně pozorovat Slunce v mnoha vlnových délkách a pořizovat jak obrazová, tak spektroskopická a spektropolarimetrická pozorování.

Pro další informace kontaktujete: Jiří Janošec, Technologické centrum AV ČR, 234 006 136, e-mail: janosec@tc.cz.

• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme