Výroba a spotřeba těstovin v Kazachstánu a další novinky ze sektoru zemědělství

Na 40 kazachstánských podniků zaměřujících se na produkci těstovin vyrobilo za prvních devět měsíců roku 2022 přibližně 122,8 tis. tun těstovinových výrobků.

To představuje nárůst o 5,8 %. Kazachstánci přitom ročně spotřebují v průměru asi 130 tis. tun těstovin. Ze země bylo exportováno 47,1 tis. tun.

Ilustrační fotografie

V podobném objemu byly exportovány těstoviny i v roce 2021. Hlavními exportními destinacemi, kam kazašské těstoviny směřují, jsou Rusko, Uzbekistán a Tádžikistán. Pokud jde o import těstovin do Kazachstánu, tak za období leden až září roku 2022 dovezlo pouze 23,4 tis. tun zahraničních výrobků, což je pokles o 8,2 %, neboť za stejné období roku 2021 se dovezlo 25,5 tis. tun.

Český dodavatel uspěl v prestižním CERNu. Co tam firmy Arbyd dodala?

Situace s mlékem

Od ledna do září 2022 se v Kazachstánu vyrobilo 5,5 mil. tun mléka, což je o 2,1 % více než za stejné období roku 2021. Prodejní cena mléka se pohybuje od 0,49 € do 0,63 €. V listopadu došlo k nárůstu cen mléka. Odborníci to zdůvodňují tím, že došlo ke zvýšení cen krmiv a zdražení dovážených obalových materiálů.

Na mlékárenský průmysl bylo v rámci dotací vyčleněno v tomto roce cca 51,7 mil. €, z toho 38,7 mil. € konkrétně na produkci mléka. Této státní podpory využilo 467 subjektů vč. mléčných farem.

Ministerstvo zemědělství připravuje v dotační politice určité změny. Mělo by se to týkat i sektoru mlékárenství. Ministerstvo navrhuje poskytovat dotace nikoli na vyrobené výrobky, ale na prodané, což podle výrobců povede k problémům. Mlékárenské podniky shromažďují suroviny v létě, protože na podzim a v zimě jejich příjem ze soukromých farem prudce klesá.

Vedení Svazu mléka a mléčných výrobků Kazachstánu se domnívá, ministerstvo zemědělství zapomnělo na hlavní účel dotací, a to je podpora výroby, zvýšení konkurenceschopnosti podniků a zvýšení domácí produkce.

Ilustrační fotografie

Produkce drůbeže

Od ledna do září 2022 vyprodukovaly drůbeží farmy 2,8 mld. vajec, což je o 7,8 % více než ve stejném období roku 2021. Tyto objemy jsou dle odborníků dostačující k pokrytí domácí poptávky. Kazašské ministerstvo poskytuje producentům dotace na rozvoj chovu, konkrétně dotuje nákup jednodenních kuřat částkou 0,12 €/kus. V letošním roce byla celkově ze strany státu vyčleněna dotace na produkci vajec ve výši 15,6 mld. €.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme