Výrobce kloubních náhrad: Díky SIC jsme ušetřili spoustu času a financí. Automatizace nám pomůže rozšířit služby zákazníkům

Středočeská firma ProSpon se rozhodla nahradit část manuální výroby automatizovanou formou. S hledáním nejvhodnějšího řešení jim pomohl program Středočeského inovačního centra – SIC PLATINN.

  • Středočeská firma ProSpon dokáže na základě CT vyšetření nebo snímku z rentgenu vyrobit individuálně přizpůsobený implantát.
  • Podle 3D modelu jej z titanu vytiskne speciální laserová tiskárna. K pacientovi se dostane v řádu několika dní.
  • Vedení firmy se nyní rozhodlo nahradit část manuální výroby automatizovanou formou.
  • S hledáním nejvhodnějšího řešení pomohl program Středočeského inovačního centra – SIC PLATINN.
Individuální lopatka s ramenem | ProSpon

ProSpon se zabývá vývojem, výrobou i distribucí implantátů a nástrojů pro ortopedii, traumatologii a chirurgii. Portfolio zahrnuje více než 5 000 výrobků, 50 % produkce míří do zahraničí. „Rádi bychom se technologicky posunuli a nahradili části výrobního procesu, konkrétně broušení a leštění, automatizovanou technologií, například robotickým pracovištěm,“ vysvětluje majitel firmy ProSpon Zdeněk Čejka a dodává: „K tomuto rozhodnutí nás dovedla také pandemie a riziko absence klíčových pracovníků i jejich znalostí o výrobě. Nové technologie by nám měly pomoci s minimalizací rizik a stabilizací procesu.“ 

Pro návrh nového řešení se firma rozhodla využít spolupráci se zkušeným expertem v programu SIC PLATINN. Jeho cílem je prostřednictvím podpory SIC a sítě expertů vyřešit výzvy související s rozvojem firmy a zlepšit její fungování. Úlohou experta je ve spolupráci s managementem naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci v prostředí firmy.

V případě firmy ProSpon se jednalo o strategické konzultace a studii proveditelnosti, kterou připravilo výzkumně-vývojové pracoviště CARDAM, zaměřené na aditivní výrobu kovů. „Pro klienta jsme nejprve připravili analýzu současného stavu a rešerši možných řešení,“ popisuje průběh spolupráce Antonín Miller z CARDAM. „Poté jsme navrhli několik variant, včetně podrobného vyhodnocení a kontaktů na potenciální dodavatele.“ Jedním se závěrů studie byl také strategický význam pořízené technologie z důvodu zachování know-how a poměrně vysoká návratnost investice.

Individuální brada | ProSpon

„Spolupráce se SIC a CARDAM mi ušetřila spoustu času a hlavně financí, které bych investoval do robotického pracoviště. Díky programu SIC PLATINN jsem zjistil, že existují vhodnější a ekonomičtější řešení. Automatizace nám pomůže rozšířit portfolio produktů a zlepšit služby zákazníkům,“ doplňuje majitel ProSpon Zdeněk Čejka. Kromě zavedeného a úspěšného programu SIC PLATINN nabízí Středočeské inovační centrum regionálním podnikatelům novinku v podobě programu INO:EX (Inovuj produkt a Expanduj na trh).

„Podporu ve výši až 700 tis. Kč lze využít například pro vylepšení produktu nebo služby, vývoj nových řešení, tvorbu prototypu, ověření poptávky u zákazníků, pomoc s expanzí produktů či firmy na trh,“ říká Pavel Jovanovič, ředitel SIC a dodává: “INO:EX je určen pro malé a střední podniky se sídlem nebo provozovnou s nadpolovičním počtem všech zaměstnanců ve Středočeském kraji a inovativním produktem vhodným k uplatnění i na zahraničních trzích.“

Redakčně upravená tisková zpráva Středočeského inovačního centra

Přečtěte si také rozhovor s jednatelem společnosti CARDAM Ondřejem Kurkinem Spolupráce firem a vědců může být rychlá a efektivní, dokázal vznik unikátní masky nebo se podívejte na video.

• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme