Výrobci rychlého občerstvení ve Švédsku mají největší podíly zahraničních pracovníků

Právě vydané statistické údaje o rozložení pracovních sil (Švédský rejstřík povolání) ukazují, že 79 procent všech výrobců pizzy a rychlého občerstvení ve Švédsku pochází ze jiných zemí, což znamená že toto odvětví má v zemi největší procento zahraničních pracovníků. Výroba a rozvoz pizzy také vykazuje největší procento mužských zaměstnanců – celých 88 procent.


  • Země: SE – Švédsko
  • Datum zveřejnění: 01.04.2019

Řečí čísel, pracovníci narození v zahraničí tvoří pouze 17 procent z celkového počtu pracovních sil ve Švédsku, ale jsou nicméně koncentrovaní v několika málo profesích. Více než dvě třetiny všech pomocnic v domácnosti, chův k dětem a podobných profesí jsou zahraničního původu, zatímco 59 procent všech překladatelů, tlumočníků a dalších lingvistických profesí jsou také narozeni mimo Švédsko.

Cizinci též tvoří z 57 procent pracovníků v úklidu a 51 procent všech studentů humanitních oborů.

Kromě trendu vysoké koncentrace cizinců v některých povoláních uvádějí též statistiky některé silné genderové tendence. Nejrozšířenější povolání ve Švédsku byla v roce 2017 kategorie “pomocné sestry, osobní péče, domácí péče a péče o přestárlé”, přičemž celých 92 procent pracovníků v této kategorii tvoří ženy. Nejrozšířenějším povoláním mezi muži jsou obchodní zástupci, kterých je v oboru 73 procent.

Větší genderová vyváženost je na manažerských pozicích. V této kategorii, která zahrnuje seniorní úředníky, ředitele společností a politiky, najdeme 60 procent mužů a 40 procent žen. Nicméně i v manažerské sféře jsou výrazné genderové rozdíly. Například 93 procent manažerek v předškolním systému jsou ženy, zatímco 91 procent manažerů ve stavebnictví a důlním průmyslu jsou muži.

“Když vezmeme v úvahu všechna manažerská odvětví, tak všechna vykazují velké genderové rozdíly, s výjimkou tří – manažerské pozice v pohostinství, finanční poradci a manažeři v informatice, komunikacích a PR,” uvedl Švédský statistický úřad.

Pro české exportéry a investory ve Švédsku to v praxi znamená, že na kvalifikovaných pozicích najdou zaměstnance či své obchodní protějšky především mezi místními lidmi, a to muže i ženy, pokud jde o méně kvalifikované činnosti, tak ty často zastávají lidé, narození mimo Švédsko.

Při řešení veškerých problémů v pracovně-právní oblasti je připravena pomoci českým podnikatelům formou asistence kancelář CzechTrade Skandinávie se sídlem ve švédském Stockholmu.

Zpracoval kolektiv pracovníků Kancelář CzechTrade Stockholm
S využitím zdroje: The Local Sweden

Souborové přílohy

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme