Výrobní náklady v USA převyšují ceny komodit

Podle propočtů Farm Bureau (největší americké zemědělské nevládní organizace) se letošní náklady na pěstování základních plodin dostanou na úrovně převyšující příjmy.

A to navzdory rostoucím cenám komodit a zvýšené poptávce na domácím i celosvětovém trhu. Není tak vyloučeno, že řada farmářů zaznamená ztrátu.

Ilustrační fotografie

Aktuálně vydaná zpráva dochází k závěru, že náklady na zemědělskou výrobu se v roce 2022 zvýší o 6 %, což následuje po 12% nárůstu v roce 2021. Pokračuje tak trend táhnoucí se již několik let. Od roku 2013 zaznamenali zemědělci nárůst téměř všech výrobních nákladů. Například náklady na chov hospodářských zvířat a drůbeže vzrostly o 46 % a náklady na marketing, skladování a dopravu se zvýšily o 59 %.

Náklady na pořízení hnojiv a dalších chemických prostředků již dosahují úrovně téměř 20 % přímých nákladů farem. Situaci rozhodně nezlepšuje konflikt na Ukrajině, který tlačí již tak vysoké ceny pohonných hmot a energií ještě výše. Do rostoucích nákladů promlouvá i nárůst nákladů na pracovní síly a narušení fungování potravinového řetězce v důsledku pandemie covid-19.

Farm Bureau tak apeluje na Kongres i Bidenovu administrativu, aby vzala výše uvedená východiska v potaz při rozhodování o případné mimořádné podpoře.

Autor: Petr Ježek, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C.. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme