Výroční průzkum a analýza českého exportu 2016: Exportéři kapacitně na hraně

Českému exportu dominují země EU, ale firmy posilují rovněž v USA a stále sází na trhy SNS. Podniky elimininují riziko rozšířením počtu exportních teritorií. Od státu očekávají v jednotlivých zemích fyzické zastoupení, téměř třetina exportérů využila služeb CzechTrade, který je nejvyhledávanějším nástrojem státní exportní podpory.Největší brzdou exportu se začíná stávat přílišná regulace a nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Vyplývá to z výsledků průzkumu Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR), který se připravoval ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a agenturou na podporu exportu CzechTrade. Současně AMSP ČR předkládá aktuální Analýzu exportu ČR.

Letošní výzkum, který prováděla agentura IPSOS na vzorku 500 malých a středních exportérů, potvrdil, že malé firmy mají nebývalou chuť rozšiřovat vývozní destinace, polovina z nich vyváží do šesti a více zemí. Hlavní překážkou na rozdíl od minulosti již ale nejsou náklady ani neznalost prostředí, ale firmám vadí umělé regulace, rostoucí byrokracie a poprvé se objevuje vážná hrozba nedostatku pracovní síly.

Tuzemští exportéři zažívají nejlepší období od světové krize. S výjimkou Ruska rosteme prakticky na všech trzích, výsledky našich vývozců v Německu, Velké Británii nebo v USA jsou natolik dobré, že je otázkou, jestli budeme schopni na ně v příštích letech navázat. Firmy začínají mít problém se zajištěním výroby a trh práce v tomto nevěstí nic dobrého. Díky dobrým úrokovým sazbám mají podniky rovněž chuť investovat, ale to vše ztrácí smysl, pokud nebudeme schopni garantovat personální kapacity,“ říká Karel Havlíček, předseda představenstva AMSP ČR.

Potvrzuje se dlouhodobý trend růstu zájmu o severoamerické teritorium (v rámci AMSP ČR je to zejména trh USA), potvrzuje se ale rovněž dlouhodobě silná vazba našich podnikatelů na trhy SNS, a to navzdory klesající poptávce v Rusku. Oproti předchozímu roku exportuje do těchto zemí o 7 % více firem.

Malé a střední firmy naopak příliš nevyhledávají podnikatelské mise, ale vyžadují cílenou marketingovou podporu, koncentrovaný informační servis a exportní pojištění.

Z šetření jednoznačně vyplynulo, že firmy považují státní podporu exportu za důležitou. „Podpora malých a středních podnikatelů je pro stát klíčová. Snažíme se poskytnout firmám dostatečné zázemí, které jim usnadní vstup na zahraniční trh. Podle výzkumu nevyužívá tuto pomoc jen necelá pětina exportérů. Toto číslo jednoznačně ukazuje, že má státní politika podpory exportu velký význam,“ vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Téměř třetina všech malých a středních exportérů využila služeb CzechTrade. Menší a střední podniky oceňují zejména fyzickou přítomnost zahraničních zástupců v teritoriích. Až 60 % dotazovaných podniků si cení know-how, 26 % navíc hodnotí pozitivně také znalost obchodních kontaktů. Pro menší podnikatele, kteří se chtějí zorientovat v cizím teritoriu, je CzechTrade coby nekomerční subjekt důvěryhodným a finančně dostupným partnerem.

„Většinou mají podniky zájem o pomoc s marketingovými aktivitami, volbou správné komunikační strategie a také o exportní pojištění. Celkem 86 % všech firem, které už s CzechTrade mají zkušenosti, plánují jeho služby využívat i nadále. Polovina zákazníků využívá služeb centrály, třetina se spoléhá kromě centrály také na zahraniční kanceláře,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Doporučujeme