Vyšetření na dálku – telemedicína v Česku nabírá na síle

Rozvoj 5G sítí v Česku otevírá nové možnosti na poli eHealth a telemedicíny. Lokalizované záchranky, okamžité zásahy při pádu seniorů či dálkové monitorování koronavirových pacientů, to vše se díky moderním zařízením stává skutečností.

Navíc od letošního roku je rozmach technologií v oblasti eHealth podporován projektem 5G koridor Mnichov – Praha, za nímž stojí Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR společně s Bavorským státním kancléřstvím.

„Telemedicína přináší řadu pozitivních přínosů. Tím hlavním je sledování zdravotního stavu pacienta na dálku, aniž by musel docházet do ordinace lékaře,“ říká doc. Lenka Lhotská, zástupce vedoucího katedry přírodovědných oborů FBMI a vedoucí oddělení kognitivních systémů a neurovědy CIIRC ČVUT v Praze.

„5G sítě představují šanci na přenos mnohem většího objemu dat, než tomu bylo doposud. Máme tu tak obrovskou příležitost pro rozvoj oblasti telemedicíny a potažmo celého zdravotnictví,“ dodává doc. Lhotská.

Moderní zdravotnictví

Vývoj moderního zdravotnictví urychluje i bilaterální projekt 5G koridor Mnichov – Praha. „Bavorsko-český bilaterální projekt 5G koridor Mnichov – Praha, financovaný Bavorským státním kancléřstvím, spojuje vědce na obou stranách hranice a podporuje je při vývoji inovativních aplikací v oblasti mobilních komunikačních technologií,“ říká Melanie Huml, Bavorská státní ministryně pro Evropu a mezinárodní záležitosti. „Aktuální téma „eHealth a telemedicína“ nabízí – podle mého názoru – širokou škálu příležitostí k rozšíření spolupráce ve zdravotnictví prostřednictvím společného vývoje a využití 5G aplikací,“ dodává Huml.

Důležitost projektu rovněž potvrzuje náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko. „Díky této spolupráci se do České republiky dostávají rychleji technologie ze zahraničí, a naopak české technologie nacházejí rychlé uplatnění za hranicemi,“ komentuje Očko. V rámci projektu doposud proběhly dva online workshopy, které se zaměřovaly na modernizaci v oblasti vzdělávacích programů, přeshraniční výměny medicínských dat nebo inteligentních zařízení jako například nemocničních lůžek.

Záchranka na cestě

Podle Lenky Šolcové, manažerky projektu 5G koridor Mnichov – Praha, rozvoj telekomunikace a telemedicíny výrazně ocení záchranné služby v příhraničních oblastech. „Na hranicích fungují lokalizované záchranky tak, aby na určené místo dorazila vždy nejbližší, a to bez ohledu na to, zda se jedná o českou či bavorskou stranu. Bohužel nestabilní mobilní sítě mnohdy ztěžují komunikaci záchranářů a celý tento koncept rychlé pomoci výrazně narušují,“ popisuje Šolcová.

Předpokládá se, že 5G sítě v budoucnu zlepší úroveň záchranné služby po celé České republice. Lékaři by z nemocnice mohli na dálku zasahovat u dopravních nehod nebo již během transportu pacientů. „Mnohonásobně rychlejší sítě 5G umožní lékařům využívat nové aplikace, jejímž prostřednictvím budou sledovat záznamy v plné kvalitě ze zásahů, dopravních nehod, či přímo ze sanitního vozu,“ dodává Očko.

Dohled nad seniory i covidovými pacienty

Inovativní projekty vedené doc. Lhotskou z ČVUT jsou důkazem o potenciálu, který telemedicína představuje například v oblasti péče o seniory. „Pomocí pohybových čidel a softwarovou úpravou obrazu z kamer, umožňující anonymizaci, můžeme monitorovat pohyb seniorů v jejich domovech. Ve chvíli, kdy senzory detekují pád, alarm automaticky informuje rodinného příslušníka, pečovatele nebo přímo záchranku. Technologie v takových případech bezpochyby zachraňují lidské životy,“ vysvětluje důležitost telemedicíny doc. Lhotská.

Telemedicínu využili ke sledování pacientů během koronavirové krize i v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. „Bez toho, aniž by zdravotní personál musel oblékat kombinézy a vstupovat do pokojů vyčleněných pro covidové pacienty, mohly být u pacientů prováděny na dálku činnosti jako třeba měření teploty či saturace krve kyslíkem,“ popisuje nestandardní využití telemedicíny doc. Lhotská.

„Díky kontinuálním senzorům byl zdravotní stav pacientů neustále dálkově monitorován a přenášen na počítače či telefony lékařů a sester. Minimalizovali jsme tak šanci přenosu infekce,“ uzavírá expertka z ČVUT.

5G koridor Mnichov – Praha

5G koridor Mnichov – Praha je bilaterálním projektem evropského významu, který je iniciován Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR společně s Bavorským státním kancléřstvím. Cílem spolupráce je rozvoj infrastruktury a aplikovaní výzkumných projektů postavených na sítích nové generace. Projekt se soustředí na tematické oblasti: eHealth, Průmysl 4.0, autonomní řízení a chytrý region. Zahájení spolupráce započalo on-line akcí dne 3. února 2021.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme