Výskyt afrického moru prasat v Dominikánské republice ohrožuje vývoz amerického vepřového

Američtí producenti a obchodníci s vepřovým masem, ale i federální ministerstvo zemědělství (USDA) velmi pozorně sledují nedávný výskyt afrického moru prasat v Dominikánské republice.

Kdyby se nákaza dostala na sousední Portoriko, hrozí rizika pro vývoz vepřového masa z celých Spojených států amerických. Portoriko je nezačleněným územím USA a podle výkladu pravidel Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) by zemím bylo umožněno sankcionovat americké vepřové maso i v případě, že africký mor prasat (AMP) se vyskytne na území vzdáleném stovky kilometrů od pevniny. Dle pravidel OIE totiž není při určování statusu AMP určena žádná hranice mezi zemí a jejími územími.

Pro americký export vepřového masa by ale zákaz vývozu mohl být velmi citelnou ranou. V loňském roce USA vyvezly vepřové maso v hodnotě téměř 8 mld. USD a nejdůležitějšími odbytišti jsou Čína (která se sama potýká s AMP), Japonsko a Mexiko. USA každoročně vyváží téměř třetinu své celkové roční produkce. Taková situace by samozřejmě byla výhodou pro další silné exportní hráče, mezi kterými je řada evropských zemí (Španělsko, Německo – rovněž zasažené omezeními vývozu z důvodu AMP, Dánsko, Nizozemsko atd.).

USDA a americké celní orgány se aktivně snaží zabránit přenosu nemoci nejen na Portoriko, ale i další území, a to jak monitoringem legálních obchodních toků, tak i bránění nelegální lodní dopravě z Dominikánské republiky nebo z Haiti na Portoriko. USDA dále tvrdí, že i v případě, že by se na Portoriku nákaza objevila, bude spolupracovat s ostatními zeměmi, aby prokázalo, že vepřové maso pocházející z pevninských USA je bezpečné.

Africký mor prasat není hrozbou pro lidské zdraví, nemůže se přenést z prasat na člověka a ve svém důsledku nepředstavuje problém bezpečnosti potravin. Jedná se ale o vysoce nakažlivou chorobu, která může mít u domestikovaných i divokých prasat až stoprocentní úmrtnost (v praxi je nižší, uvádí se 30–70 %).

Autor: Petr Ježek, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme