Výskyt cholery v Libanonu

V reakci na vypuknutí cholery v Libanonu poskytla Delegace EU v Libanonu, v rámci humanitárních programů EU, dar ve výši 800 000 EUR.

Finanční prostředky budou použity na ochranu pitné vody a zlepšení sanitárních standardů v nejvíce zasažených oblastech, které se nachází zejména na severu země sousedících se Sýrií.

Ilustrační fotografie

Cholera je jasnou známkou zhoršující se hospodářské situace v zemi, kde dnes téměř 80 % populace žije na hranici chudoby. Nejvíce jsou cholerou postiženy uprchlické tábory, kde není dostatečný přístup k nezávadné pitné vodě a život v nevyhovujících hygienických podmínkách napomáhá k rychlému šíření této nemoci.

Současně EU vyčlenila dodatečné finanční prostředky ve výši 700 000 EUR na boj proti epidemii cholery v Sýrii, kde zároveň mobilizovala své partnerské humanitární organizace k prevenci a aktivní ochraně před sířením cholery.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku. Zdroj: zemědělské zpravodajství Libanonu

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Zdravotní a sociální služby

Doporučujeme