Výsledek aukce kmitočtů pro chytré mobilní sítě 5G zvýší tlak na snížení cen, říká ministr Havlíček

Aukce kmitočtů pro chytré mobilní sítě 5G v pásmu 700 megahertzů (MHz), kterou v pátek 13. listopadu uzavřel Český telekomunikační úřad (ČTÚ), proběhla podle ministerstva průmyslu a obchodu úspěšně. „Vnímáme to s ministrem Havlíčkem jednoznačně tak, že se zvýší konkurence a tím i tlak na snížení cen,“ píše náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko v textu, který zveřejnil prostřednictvím služby Protext ČTK a v online příloze Česká inovace na webu Českénoviny.cz.

Aukce kmitočtů pro chytré mobilní sítě 5G v pásmu 700 megahertzů (MHz) hodnotíme na ministerstvu průmyslu a obchodu jako úspěšnou. S ministrem Havlíčkem jsme se shodli na tom, že se zvýší konkurence a tím bude větší tlak na snížení cen. Výhodou této aukce je, že na rozdíl od minulosti nesázela vše jen na nepravděpodobnou variantu příchodu velkého 4. operátora, ale přinesla i další nástroje, jak na snižování cen tlačit.

Na základě zadání vlády ČTÚ připravil aukci, která přináší unikátní řešení prostřednictvím cenově orientovaného národního roamingu i pro menší hráče na trhu. Ve zkratce to znamená, že poprvé v historii bude moci ČTÚ stanovit ceny pro využití sítě dalších operátorů na základě výkazu reálných nákladů operátorů. Doposud musel ČTÚ vycházet z cen, které operátoři vykazují na trhu. Díky tomu umožní těmto menším hráčům možnost působit v celé síti, a to za nízké ceny, které vytvoří velmi silnou konkurenci současným hráčům. Takoví hráči na mobilním trhu budou nyní tři: CentroNet, Nordic Telecom a PODA. Tedy opravdu již velká konkurence.

Registrujeme i stížnosti všech tří velkých hráčů, které míří do značné míry právě na cenově orientovaný národní roaming. I jejich stížnosti však právě ukazují, že právě toto je to opatření, které míří právě na zvýšení konkurence. Nicméně ČTÚ všechny žaloby operátorů na předběžné opatření u soudu vyhrál, tedy i to ukazuje, že tato cesta je vhodná. Na druhé straně právě současní tři velcí hráči vysoutěžili pásmo 700 MHz a mají nyní možnost ukázat, že na ní budou rozvíjet digitální infrastrukturu v České republice, jak avizovali.

Ukazuje se tedy, že nové nastavení aukce oproti té původní verzi z roku 2019 je výrazně přínosnější pro občany i pro ekonomiku. V minulých deseti letech nepřinesl ČTÚ řešení, které by reálně snížilo ceny dat na úroveň srovnatelnou s vyspělými evropskými zeměmi. Příležitosti pro příchod 4. operátora se propásly už dříve. A očekávání ČTÚ v roce 2019, že se takovýto operátor náhle objeví, byla už tehdy v kontrastu s konzultacemi zástupců ministerstva a vlády s potenciálními investory, kteří rázně odmítali, že by tato příležitost pro ně byla jakkoli investičně zajímavá.

Původní návrh aukce z roku 2019 tedy jen opakoval model z minulosti a zabetonoval by současnou situaci možná na dalších 10 let. Vláda tedy musela zatáhnout za záchrannou brzdu a vyzvat ČTÚ, ať připraví takový model aukce, který bude podporovat vyšší míru konkurence na různých úrovních infrastruktury.

Díky novému modelu cenově orientovaného národního roamingu i pro menší hráče na trhu, dochází nyní k výrazné změně. Díky možnosti národního roamingu pro operátory, kteří vysoutěžili kmitočty v pásmech 3,4-3,8 GHz, bude vytvořen reálný tlak na další snížení cen mobilních tarifů. O tom jsme s ministrem Havlíčkem přesvědčeni.

Také díky přizpůsobení části pásma 3,4 Ghz pro potřeby průmyslu tato aukce zareagovala na opodstatněné potřeby české ekonomiky, které napomohou její modernizaci a digitalizaci. I díky tomu je tato aukce inovativní a dobře reaguje na českou strategii rozvoje 5G sítí. Jsme tedy rádi, že se ČTÚ podařilo splnit cíl aukce už v letošním roce. A to i přes koronavirovou krizi a s více než očekávaným výnosem pro státní rozpočet. Výnos ale není to hlavní – hlavní je, že tato aukce přinesla rázná opatření, která zesílí tlak na ceny mobilních tarifů a posuneme se i zde na úroveň nejvyspělejších zemí.

Petr Očko, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Zdroj: Protext

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme