Výsledky česko-finského obranného dialogu předčily očekávání českých firem

Ve dnech 10.–11. prosince 2019 navštívili Finsko v rámci dalšího kola česko-finského obranného dialogu zástupci Ministerstva obrany ČR a manažeři 15 českých společností podnikajících v sektoru obranného průmyslu. Spolu s vedením Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR diskutovali, v rámci projektu ekonomické diplomacie, o možnostech výrobní a obchodní spolupráce jak se zástupci  finských firem, tak i představiteli finského Ministerstva obrany.

Velvyslanectví ČR ve Finsku, ve spolupráci s Asociací obranného a bezpečnostního průmyslu ČR (AOBP) a Ministerstvem obrany ČR, uspořádalo ve dnech 10.–11. prosince 2019 v Helsinkách dvoudenní matchmakingovou akci, na níž manažeři 15 českých firem jednali s představiteli finských společností působících v sektoru obranného průmyslu a vysokými představiteli finského Ministerstva obrany (MO FI) o možnostech výrobní či obchodní spolupráce. Co do počtu zúčastněných firem se jednalo o největší projekt ekonomické diplomacie, jaký kdy Velvyslanectví ČR v Helsinkách organizovalo.

Uvedená akce byla pokračováním česko-finského obranného dialogu, jenž byl z iniciativy Velvyslanectví ČR v Helsinkách zahájen, rovněž jako projekt ekonomické diplomacie, v červnu 2018 v Praze. Zvolená koncepce obranného dialogu má poměrně široký záběr, a proto se i tentokrát uskutečnily jak politické rozhovory na úrovni G2G mezi představiteli Ministerstev obrany, tak i B2G jednání českých firem se zástupci  MO FI o možnostech účastnit se procesu vyzbrojování finské armády a v neposlední řadě i vlastní B2B diskuse o modalitách výrobní či obchodní spolupráce firem obou zemí.

Celý projekt byl rozložen do dvou dní. První den byl dopolední blok věnován vystoupením představitelů MO obou zemí k seznámení firem s plány rozvoje ozbrojených sil a poté proběhla panelová diskuse k tématu Evropských obranných fondů (EDF a EDIDP). Odpolední blok již byl plně vyhrazen pro výše zmíněná jednání na všech úrovních – B2B, B2G i G2G.

Večer potom Velvyslanectví ČR uspořádalo pro zástupce firem, asociací i MO společenský podnik, na němž měli přítomní hosté možnost pokračovat v zahájených jednáních. Druhý den pak zástupci českých firem navštívili společnost Patria, jež je nejen největší finskou společnost obranného průmyslu, nýbrž, dle předběžných výsledků B2B jednání, i firmou s největším potenciálem pro vzájemnou spolupráci.  Čeští hosté zde byli mj. seznámeni se záměry jejího dalšího rozvoje, včetně možné participace českých firem.

Bezprostředně po skončení projektu lze na základě ohlasů českých společností konstatovat, že celá akce překonala jejich původní očekávání. Oceňovali především vysokou úroveň exekutivního zastoupení finských firem a možnost jednat přímo s nejvyššími „nákupčími“ finského Ministerstva obrany. Na konkrétní výsledky je pochopitelně příliš brzy, ale dle prvních vyjádření vypadá řada kontaktů, a to jak na úrovni B2B, tak i B2G, velmi slibně.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autor: Jaroslav Mandys, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Finsko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme