Výsledky rozvojových projektů na Ukrajině v roce 2019

V roce 2019 Ministerstvo zahraničních věcí ČR finančně podpořilo na Ukrajině ve sféře fyzioterapie a ergoterapie tři malé lokální rozvojové projekty. Grant pro další rozvoj získala Národní dětská specializovaná nemocnice Ochmadyt v Kyjevě, Lvovská oblastní klinická nemocnice a Národní univerzita tělesné výchovy a sportu Ukrajiny v Kyjevě.

Dětská specializovaná nemocnice Ochmadyt svůj projekt zaměřila na vybudování oddělení akutní dětské rehabilitace. V rámci projektu bylo pořízeno vybavení pro práci fyzioterapeutů a ergoterapeutů a několik invalidních vozíků pro snadnější přesun pacientů z jiných oddělení.

Zároveň se tři specialisté nemocnice (lékařka, fyzioterapeut a ergoterapeutka) zúčastnili jedenáctidenní stáže na příslušných odděleních Fakultní nemocnice Brno. Celkový rozpočet projektu činil 378 000 Kč.

V rámci druhého projektu s názvem Rehabilitační vybavení a vzdělávání personálu se Lvovská oblastní klinická nemocnice zaměřila na dospělé pacienty. Díky českému příspěvku bylo rozšířeno vybavení oddělení rehabilitace a neurologie s cílem zlepšit poskytovanou rehabilitační péči. Zároveň 3 pracovníci prošli 2týdenní intenzivní stáží v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Celkem nemocnice díky projektu získala 414 000 Kč z české rozvojové pomoci Ukrajině.

Poslední projekt realizovaný Národní univerzitou tělesné výchovy a sportu byl cílen na sféru ergoterapie, jež napomáhá pacientům s opětovným zvládáním běžných denních úkonů. Díky grantu univerzita vytvořila ergoterapeutické centrum zahrnující více než 100 speciálních pomůcek, které budou sloužit jak pro výuku budoucích ergoterapeutů, tak k terapii konkrétních pacientů. Rozpočet tohoto projektu dosáhl 303 000 Kč.

V rozvojových aktivitách bude ČR pokračovat i v roce 2020. Malé lokální rozvojové projekty se tentokrát zaměří na vybavení lékařských univerzit a fakult. Více detailů k české rozvojové pomoci na Ukrajině naleznete na webu MZV ČR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Kyjevě (Ukrajina).

• Teritorium: Ukrajina

Doporučujeme