Vysoká škola polytechnická Jihlava spolupracuje s firmou OPTOKON, a. s.

Studenti Katedry technických studií VŠPJ se budou v letním semestru 2023 zabývat tématy, která pomohou české firmě OPTOKON, a.s.

Pro předního výrobce a dodavatele aktivních i pasivních prvků pro vláknovou optiku budou měřit maximální mechanické zatížení optických kabelů, zkoumat parametry konkurenčních výrobků, provádět a vyhodnocovat zkoušky EMI (měření elektromagnetické interference) nebo ověřovat způsobilost měření ve zkušební laboratoři v Pelhřimově.

Realizace vyhodnocení EMI zkoušek na specializovaném měřícím pracovišti ve firmě OPTOKON, a.s. | VŠPJ

„Spolupráce s firmou OPTOKON, a.s. má jak pro firmu, tak pro školu řadu přínosů. Studenti a studentky si v reálném provozu vyzkouší aplikovat teoretické znalosti získané během studia a často zde najdou i téma pro svoji závěrečnou práci. Pro školu je spolupráce přínosná též z důvodu informací, kam se obor v praxi ubírá, a škola tak může reagovat na požadavky trhu práce. Výhoda pro firmu je, že si v průběhu praxe zaškolí potenciální budoucí zaměstnance a signalizuje škole případné další potřeby, co se týká kompetencí a znalostí studujících pro praxi. Firmou prošla řada studentů a studentek, někteří jen praxí, ale jiní i formou brigády nebo ve firmě zůstali na trvalo na pracovní poměr,“ říká doc. Ing. Radek Kolman, Ph.D., vedoucí katedry technických studií.

Jako velice přínosnou, hodnotí spolupráci s VŠPJ také samotní zástupci firmy OPTOKON, a.s. „Studenti a studentky svým přístupem ke svěřeným úkolům zadaným vedením firmy dokázali, že VŠPJ vychovává jak dobře teoreticky připravené studenty a studentky, tak výborně prakticky připravené. Firma spolupracuje s VŠPJ i při výuce odborných předmětů a také při řešení některých inovačních projektů. Celkově mohu spolupráci s VŠPJ hodnotit jako velmi dobrou s oboustrannými přínosy a samozřejmě s cílem neustále tuto spolupráci rozšiřovat a zlepšovat,“ dodává Ing. Jiří Štefl, ředitel firmy OPTOKON, a.s.

Přes naši laboratoř přejímá český normál půl světa, říká podnikatel z Jihlavska

Na Vysoké škole polytechnické Jihlava jsou dnes vyučovány tři technické studijní programy, jejichž studenti a studentky mohou nalézt uplatnění v takových firmách, jako je právě OPTOKON, a.s. Jsou to programy Aplikovaná informatika, Aplikované strojírenství a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi. Poslední zmiňovaný studijní program lze na VŠPJ studovat i v navazujícím magisterském studijním programu.

Všechny studijní programy jsou profesně zaměřené a připravují studenty a studentky přímo pro praxi. Lze je přitom studovat jak v prezenční, tak i kombinované formě. Nechybí ani zapojení studentů a studentek do projektové činnosti.

„Studenti a studentky jsou běžně zapojováni do projektové činnosti základního, aplikačního a smluvního charakteru v oblasti informatiky, vývoje softwaru, zpracování dat, modelování a simulací rozličných technických problémů, testování materiálů a konstrukčních prvků, vibračních testů, návrhů a řešení úloh elektrotechniky a elektroniky, snímačů, sensorů, automatizace a robotizace výrobních procesů či návrhu výrobních linek v návaznosti na moderní trendy Průmyslu 4.0 a technologie 3D tisku,“ uzavírá doc. Kolman.

Redakčně upravená tisková zpráva Vysoké školy polytechnické Jihlava

• Teritorium: Česká republika | Vysočina kraj

Doporučujeme