Vysokoškoláky ocenili za výjimečné ekonomické diplomky

Komplexnější a lepší ukazatel výkonu české ekonomiky, než je běžně používaný údaj „hrubý domácí produkt“ (HDP). Takový indikátor navrhl ve své diplomové práci věnované cirkulární ekonomice student z Brna Viet Cuong Le.

Ukazatel zohledňuje i to, jak jsme vzdělaní, zdraví či jak ohleduplně se chováme k životnímu prostředí. Viet Cuong Le studuje Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně.

Ocenění studenti

Díky svému nápadu a jeho zpracování se stal absolutním vítězem třetího ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services, která oceňuje nejzajímavější ekonomické diplomové práce vzniklé na tuzemských univerzitách.

Cirkulární ekonomika má být stabilnější

Student zaujal porotu diplomovou prací s názvem Cirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst. V ní vysvětluje, proč je tento model ekonomiky stabilnější a udržitelnější než ekonomika založená pouze na spotřebě zdrojů.

„Cirkulární ekonomika je ekonomický model výroby a spotřeby, který se skládá ze sdílení statků, leasingů, opětovného použití, oprav, renovací a recyklací stávajících materiálů a produktů, a to tak dlouho, dokud je to možné,“ vysvětluje.

Recyklujeme? Neprší? I s tím počítá indikátor pokroku

Viet Cuong Le ve své diplomové práci sestrojil vlastní Indikátor skutečného pokroku pro ČR (GPI 2.0). Tento indikátor je velmi komplexní, neboť neřeší pouze vliv spotřeby na blahobyt obyvatel, ale zahrnuje i sociální a environmentální aspekty.

Hodnotu indikátoru zvyšuje například počet vysokoškoláků, množství volného času, který lidé mají, či kvalita státem budované infrastruktury. Jeho hodnotu naopak snižují například míra znečištění ovzduší, nedostatek dešťových srážek, úroveň bezdomovectví, eroze půdy či počet dopravních nehod.

„Vítězná diplomová práce je velmi aktuální, inspirativní, přehledná a čtivá. Autor se nebál jít do polemiky a poukázat i na limity jím sestrojeného ukazatele. Každopádně pokud je hodnota tohoto indikátoru stabilní či roste, znamená to, že přírodní zásoby a sociální kapitál v České republice, na kterých jsou závislé všechny toky služeb a zboží, budou zachovány přinejmenším ve stejné míře i pro příští generace,“ vyzdvihuje přínos vítězné práce generální ředitel Finančního centra Atlas Copco Services Roman Pavloušek.

Uspěly i předpovědi krachu bank

Stříbrnou příčku v soutěži o nejlepší ekonomické diplomové práce obsadil Dmytro Koroľ, absolvent Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ten se ve své práci s názvem „Predicting bank failure“ věnoval modelování možného krachu bank. Přestože testy bankovního sektoru jsou v západním světě velmi dobře zmapovány, Koroľ ova práce je inovativní ve způsobu, jak nastavit pravidla pro analýzu obrovského množství dat z celkem 908 bank.

Autor toho dosáhl pomocí strojového učení, které dokáže na základě vstupních parametrů simulovat obrovské množství modelů a vybrat z nich ten nejpřesnější. Jeho práce je tak praktickou ukázkou toho, jak a k čemu lze strojové učení efektivně využít.

Třetí místo obsadila Tereza Čtvrtníková, absolventka Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ve své diplomové práci s názvem „Projektové řízení v podniku – současné problémy“ se zaměřila na teorií i aplikaci projektového řízení pro konkrétní firmu, a to za využití přístupu Scrum. Tato agilní metoda řízení je schopna reagovat na neustále se měnící požadavky a praktická část autorčiny práce obsahuje řadu doporučení na změny, které může firma provést pro optimalizaci řízení svých projektů.

Cena Atlas Copco Services 2021 – seznam vítězů:

MístoJménoUniverzitaNázev diplomové práce
1. místoViet Cuong LeMendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaCirkulární ekonomika a její vliv na udržitelný ekonomický růst
2. místoDmytro Korol‘Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaPredicting bank failure
3. místoTereza ČtvrtníkováMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaProjektové řízení v podniku – současné problémy
TOP SIX RATEDBarbora TicháVysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelskáModelování predikce bankrotu ve zpracovatelském průmyslu
TOP SIX RATEDKarolína UrbanovskáMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaSpotřebitelé Generace Z a smart maloobchod v České republice: společenské a ekonomické výzvy
TOP SIX RATEDMichal HavlíkMasarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaSROVNÁNÍ VYBRANÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ S MOŽNÝM GENEROVÁNÍM PASIVNÍHO PŘÍJMU
TOP TEN RATEDDenisa JesenskáMendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaKonvergencia zemí strednej a východnej Európy
TOP TEN RATEDIbrahim AghazadaVysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistikyMODELLING BASED BUSINESS PROCESS IMPROVEMENT
TOP TEN RATEDXingyu ChenVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakultaEmpirická studie Equity Premium Puzzle na čínském akciovém trhu / The Empirical Study of the Equity Premium Puzzle in China’s Stock Market
TOP TEN RATEDKlára ZálešákováMendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaVývoj na akciových trzích jako indikátor budoucího ekonomického vývoje v zemích BRICS

Slavnostní vyhlášení výsledků třetího ročníku soutěže Cena Atlas Copco Services se uskutečnilo ve čtvrtek 25. listopadu v Brně. Celkem bylo oceněno deset studentů, šest nejúspěšnějších z nich si mezi sebou rozdělí výhry v souhrnné výši 31 tisíc korun. Na absolutního vítěze soutěže pak čeká odměna 20 tisíc Kč. Během vyhlášení byli rovněž oceněni i vedoucí vítězných diplomových prací.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme