Vyšší cena ropy na trhu pomůže obnovit těžbu v oblasti Nequénu

Tento důl byl před časem uzavřen, neboť další těžba ropy by představovala vysoké náklady a v kombinaci s nízkou cenou ropu by byla spíše ztrátová. Mezitím se však cena ropy na světovém trhu změnila a i proto se státní společnost YPF se rozhodla, že přehodnotí svoje aktivity v oblasti ropných nalezišť v Nequénu, zejména v části Rincón de los Sauces a Cutral-co.
Hlavním cílem je snížit operativní náklady a proto došlo k oslovení místních firem. Na březnovém setkání se tak řešilo především nové hloubení vrtů a jejich případné uzavření, výstavba a údržba rafinérií a ostatních zařízení. Investice firmy YPF tvoří 4 500 milionů amerických dolarů ročně po dobu pěti let. To vše bude vyžadovat obrovskou poptávku po ostatních službách od místních firem spojených s logistikou, inženýrstvím, stavitelstvím atd.  
Vrty zůstaly po klesnutí ceny ropy opuštěné, ale díky novému zvýšení ceny to může znamenat novou příležitost. 
Uvedené hlubinná ložiska jsou na severu provincie, kde v roce 2016 zůstalo více než 1000 zaměstnanců bez práce a docházelo k četným protestům proti ropné firmě. Nyní se plánuje stavba desítky čističek, což je úkol, pro který společnost hledá dodavatele. Podle YPF se společnost bude snažit o revitalizici těchto hlubinných nalezišť prostřednictvím větších investic, zavedením nových technologií a v neposlední řadě i zavedení nových řídících systémů.


  • Země: AR – Argentina
  • Datum zveřejnění: 20.04.2018

Zdroj: www.revistapetroquimica.com
Zpracováno kolektivem pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Buenos Aires

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme