Vyšší minimum: Roste i zaručená mzda, ale jen u některých profesí

Od ledna 2024 v Česku naroste minimální měsíční mzda na 18 900 korun. Většina lidí má ale vyšší garantované minimum, označované jako zaručená mzda. I to se pro rok 2024 zvyšuje, ale jen u některých profesních skupin.

Návrh Ministerstva práce a sociálních věcí schválila vláda v prosinci 2023. U nejnižší zaručené mzdy (první skupina profesí) jsou částky stejné jako u minimální mzdy. 

Ilustrační fotografie

Nejméně zaručenou mzdu musejí zaměstnanci za svou práci dostat, u jednotlivých profesí se ovšem výrazně liší. Pokud nedosáhne odměna nejnižší stanovené úrovně podle zákoníku práce, musí firma zaměstnanci rozdíl doplatit. Neplatí to pouze v případě, že je jeho mzda sjednána v kolektivní smlouvě, kde jsou jiná pravidla.

Podnikatelé by přivítali její zrušení

Zaměstnavatelé, respektive jejich zástupci z podnikatelských svazů a organizací považují zaručené mzdy za přežitek. Měly by se podle nich zrušit minimálně pro soukromý sektor. Vyšší mzdy prý zajistí jen stoupající produktivita práce.

„Vláda by měla podpořit zvyšování produktivity, nikoliv připravovat o možnost ji zvýšit zaměstnavatele. Neexistuje žádný důvod, aby v podnikatelském sektoru byly pevně stanoveny další sazby kromě minimální mzdy,“ upozorňuje dlouhodobě prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Problém není podle zástupců podniků v tom, že zvednete plat těm, kteří mají nejméně, ale že s tím roste tlak na přidávání peněz i ostatním zaměstnancům.

Zaručená mzda podle zákoníku práce

Zaručenou mzdu garantuje zaměstnancům v Česku zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a její výši stanovuje každoročně nařízení vlády. V paragrafu 112 se mimo jiné dočtete: „Vláda stanoví nařízením nejnižší úroveň zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě. Nařízení vlády upravuje rovněž další nejnižší úrovně zaručené mzdy, a to diferencovaně podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce tak, aby maximální zvýšení činilo alespoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy.“

Co je vlastně zaručená mzda?

„Jde o nejnižší možnou mzdu s ohledem na složitost, odpovědnost a namáhavost vykonávané práce. Výše nejnižších úrovní zaručené mzdy je rozdělena do osmi skupin,“ připomíná daňová poradkyně společnosti Mazars Gabriela Ivanco.

Nejnižší zaručená mzda naroste v roce 2024 jen u některých zaměstnanců, kteří nepobírají minimální plat, a to o 1600 až 3200 korun. Polovina sazeb zůstane stejná jako v roce 2023 (viz níže). Navýšení se týká profesí, které představují jeden a půl milionu zaměstnanců v soukromé sféře.

Zaručená mzda nesmí být nižší než minimální. Na rozdíl od ní se ale netýká smluv o činnostech mimo pracovní poměr (tedy dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti). To znamená, že jako brigádník vyšší než minimální příjem zaručen nemáte. Zaručená mzda platí pro zaměstnance, kde mzda není sjednána kolektivní smlouvou

Minimální mzda se zvyšuje o 1600 korun. Projeví se i na pojistném či daních

Měsíční minimum vždy vychází z týdenní pracovní doby 40 hodin při práci na plný úvazek. Na garantovanou mzdu tedy nedosáhnou ani lidé s polovičními úvazky. Pokud má jejich pracovní týden 20 hodin, bude i jejich nejnižší možný výdělek (oproti zaručené mzdě) poloviční.

Zvýšení se pro rok 2024 týká první až třetí a osmé skupiny

V letošním roce si přitom polepšili jen zástupci profesí spadajících do první a osmé skupiny. U nekvalifikovaných prací bude v roce 2024 zaručený příjem roven minimální mzdě ve výši 18 900 korun.

Pro profese zařazené do 2. skupiny, kam patří takzvané jednoduché odborné práce, se garantovaný příjem vyšplhá na 19 500 korun měsíčně (oproti roku 2023 zvýšení o 1600 korun), respektive 116,10 za hodinu.

U třetí skupiny stoupne zaručené minimum také o 1600 korun na 21 300 korun za měsíc nebo 126,80 Kč za hodinu.

Skupina pracíNejnižší úroveň zaručené mzdy
rok 2024rok 2023
Kč/měsícKč/hodinuKč/měsícKč/hodinu
1.18.900112,5017.300103,80
2.19.500116,1017.900106,50
3.21.300126,8019.700117,50
4.21.800129,8021.800129,80
5.24.100143,3024.100143,30
6.26.600158,2026.600158,20
7.29.400174,7029.400174,70
8.37.800225,0034.600207,60

Například u šesté skupiny už si pracovníci v příštím roce nemohou vydělat méně než 26 600 korun a u sedmé je garantované minimum 29 400 korun, tyto částky nicméně zůstávají stejné jako v uplynulém roce. Mezi zástupce těchto profesí například lékař, zubař, finanční analytik, farmaceut či architekt.

U osmé skupiny, která zahrnuje psychicky velmi náročné profese, se minimum zvyšuje ze současných 34 600 na 37 800 korun.

Příklad: Pokud jste vědeckým pracovníkem, řídíte finanční operace na kapitálovém trhu či obchodujete s cennými papíry, budete mít od příštího roku zaručeno nejméně 37 800 korun za měsíc respektive 225 korun za hodinu.

Pokud plat nedosáhne stanoveného minima, musí se zaměstnavatel postarat o nápravu a poskytnout zaměstnanci doplatek. Jinak se ošizený pracovník může domáhat svých práv u soudu.

Které profese si zaručeně polepší nejvíce?

Zaručená mzda je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce. Jaké minimum platí pro jednotlivé obory?

Do první skupiny jsou zahrnuty například pomocné práce v kuchyni (mytí nádobí), drobné šicí práce, výkup lahví, běžný úklid, doručování zásilek, základní služby pro hotelové hosty, nebo kontroly na vrátnici. Garantovaná mzda se rovná minimální mzdě a k 1. 1. 2024 se zvyšuje se na 18 900 korun měsíčně či 112,50 korun za hodinu.

Druhá skupina zahrnuje jednodušší odborné práce. Příkladem mohou být kopáči, popeláři, školníci, přidavači na stavbách, lešenáři, či ti, kteří obsluhují dopravní pásy nebo míchačky. Dále pak skladníci, sanitáři, trafikanti, řidiči osobních aut nebo prodejci u čerpacích stanic. Do této skupiny jsou zahrnuti také turističtí průvodci, ostraha objektů, kuchaři jednoduchých jídel. Garantovaná mzda se pro rok 2024 zvyšuje na 19 500 měsíčně respektive 116,10 korun za hodinu. Do této skupiny spadá zhruba 363 tisíc zaměstnanců, asi 12 procent ve mzdové sféře.

Podrobnosti o zaručené mzdě na stránkách MPSV – skupiny profesí jsou rozděleny podle platových tříd

Do třetí skupiny patří složitější odborné činnosti – zednické, klempířské, instalatérské a topenářské práce, dále manipulace s hotovostí v pokladnách, odborné holičské či kadeřnické práce, obsluha zákazníků v restauracích, případně řízení aut nad 3,5 tuny. Zařazeni sem jsou i kominíci, strojvedoucí v metru, ošetřovatelé, automechanici, řezníci na jatkách, pekaři či samostatní prodejci zboží. Ti musejí od roku ledna 2024 pobírat nejméně 21 300 korun měsíčně (126,80 za hodinu).

Do čtvrté skupiny jsou zařazeny specializované odborné práce, například činnost mzdových účetní, korektorů v časopisech, krejčích v zakázkové výrobě, strojvedoucích na vedlejších tratích, složitější topenářské práce, diagnostika vozidel či výroba kulinářských specialit. Do této skupiny patří také průvodci s tlumočením, a záchranáři pod odborným dohledem. Jejich zástupci mohou od ledna 2024 (stejně jako loni ke změně nedošlo) počítat se zaručenou mzdou v minimální výši 21 800 korun (129,80 za hodinu).

Pátou skupinu nedávno posílili řidiči autobusů. Ti byli až do roku 2016 zařazeni do čtvrté třídy. V praxi to znamená, že si ti, kteří dosud pobírali nutné minimum, polepšili za čtyři roky o 8300 korun. Dále sem patří personální a mzdové účetní, projektanti na stavbách, záchranáři, mistři, dispečeři, a také IT správci ve firmách, učitelé mateřských škol či instruktoři v autoškolách. Nově jsou do této skupiny zařazeny i zdravotní sestry a porodní asistentky Ti všichni mají nárok na nejméně 24 100 korun (143,30 za hodinu).

Šestá skupina je charakterizována jako soubor specializovaných profesí, jež jsou spojeny se značnou psychickou zátěží. Legislativa sem zařazuje například obchodní referenty, správu systémů výpočetní techniky, tvorbu návrhů cen, vytváření uživatelských aplikací či zpracovávání projektů rozsáhlých a technicky náročných staveb. Minimální odměna za tuto práci dosahuje už od 1. ledna 2022 26 600 korun měsíčně a 158 korun za hodinu.

Ještě náročnější povolání mají vysokoškolští pedagogové, lékaři, zubaři, farmaceuti, architekti či tvůrci marketingových strategií, IT a finanční experti. Ti jsou zařazeni do sedmé skupiny a mají nárok na minimálně 29 400 korun hrubého za měsíc (174,70 Kč za hodinu).

V osmé skupině jsou profese, které vyžadují tvůrčí systémovou práci a jsou velmi psychicky náročné. Jde například o operace na finančním a kapitálovém trhu nebo stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizací. Těmto profesím náleží od ledna 2024 zaručená minimální mzda ve výši 37 800 korun měsíčně (225 za hodinu).

Jakub Procházka

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme