Vyšší podpora pro výzkum vztahující se k pandemii COVID-19

Vzhledem k naléhavosti současného stavu pandemie koronaviru COVID-19 schválilo předsednictvo Technologické agentury ČR (TA ČR) ve čtvrtek 19. 3. 2020 několik kroků, které mohou pomoci urychlit výzkumné aktivity související s aktuální situací.

Jednou z aktivit, která může pomoci příjemcům urychlit realizaci projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s touto pandemií, je možnost požádat o rozšíření těchto projektů. A to jak ve smyslu rozšíření tématu projektu, tak ve smyslu finančního navýšení prostředků, a s tím souvisejícího prodloužení doby řešení projektu. Zaměstnanci TA ČR v současné době aktivně oslovují řešitele výzkumných projektů s nabídkou této možnosti. 

Aktuálně TA ČR komunikuje i s řešiteli projektů z Programu GAMA 2, aby zvážili přednostní podporu těm dílčím projektům, které se zabývají výzkumem souvisejícím s COVID-19. I zde je možné požádat o navýšení finančních prostředků. První z oslovených řešitelů již zareagovali a možnost rozšíření realizace projektů uvítali. Příkladem je třeba výzkumný tým projektu Národního centra kompetence v Českém institutu informatiky robotiky a kybernetiky (CIIRC), kde realizují vývoj respirátoru třídy FFP3, který lze tisknout na 3D tiskárnách. V příštích týdnech chce CIIRC, spolu s několika průmyslovými partnery vyrábět několik tisíc kusů těchto respirátorů denně. 

Další cestou, jak podpořit vývoj nástrojů na pomoc řešení situace vyvolané současnou pandemií, je výzva partnerským organizacím v připravované veřejné soutěži programu mezinárodní spolupráce DELTA 2, aby umožnily zaměření projektů na výzkum související s COVID-19. Veřejná soutěž Programu DELTA 2 je plánována na květen a TA ČR v současné době vyjednává s partnerskými organizacemi z různých zemí, zejména s Izraelem a Jižní Koreou.

Mimo to TA ČR umožňuje všem řešeným projektům standardně využít procesu změnového řízení, dle kterého je možné zažádat jak o změnu harmonogramu dosažení jednotlivých výstupů/výsledků, tak i např. prodloužení doby řešení (délka řešení projektů však nesmí překročit dobu trvání daného programu a program a podmínky soutěže musí žádané změny umožňovat). V tomto je TA ČR připravena být příjemcům co nejvíce nápomocna a poskytnout součinnost v případě změnových požadavků, vyplývajících ze současné složité situace.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme