Výstava hospodářských zvířat na mezinárodním zemědělském veletrhu v Srbsku

V rámci 88. ročníku mezinárodního zemědělského veletrhu „Poljoprivreda“ v Novém Sadu, který bude letos probíhat v termínu od 18. do 24. 9. 2021, se bude konat i výstava hospodářských zvířat.

Na výstavě se představí plemena skotu, ovcí, koz a koní. Bude se prezentovat také domácí ptactvo a součástí veletrhu bude rovněž 53. mezinárodní veletrh lovu a rybolovu.

Veletrh „Poljoprivreda“ je nejvýznamnější agrární akcí v regionu. České Ministerstvo zemědělství proto několik posledních let podporuje účast českých firem na tomto veletrhu formou národní expozice. Přítomnost srbských chovatelů na výstavě dává českým firmám možnost nalézt další vhodné partnery v oblasti dodávek zvířat, genetiky i technologií.

V letošním roce má Česká republika navíc status „Země partner“ a kromě českých firem, které se budou prezentovat na společné expozici Ministerstva zemědělství, se očekává i účast ministra Tomana, kterého by měla během oficiální návštěvy doprovázet podnikatelská delegace.

Autor: Vladimír Váňa. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme