Výstavba malých a středních vodních elektráren v Angole a příležitosti pro české firmy

Vodní elektrárny představují hlavní zdroj elektřiny v Angole. Potenciál vodní energetiky se odhaduje až na 18 GW a není zcela využit. Ministerstvo energetiky a vody plánuje rozšířit množství vodních elektráren s prioritou těch malých a středních.

S ohledem na blížící parlamentní volby, které budou na podzim 2022, je velký tlak na zahájení těchto projektů co nejdříve. České podniky mají příležitost se zapojit do výstavby těchto elektráren a nabídnout projekty na klíč, s čímž jim může pomoci Velvyslanectví České republiky v Pretorii.

Angola představuje zemi s výjimečným bohatstvím vodních zdrojů, které jsou tvořeny jezery a množstvím řek s vysokým průtokem a velkým spádem díky členitému povrchu a výškovým rozdílům mezi centrální plošinou a zbytkem země. Právě vodní energetika je největším zdrojem elektřiny v zemi s podílem 56,36 %. Na druhém místě je tepelná energetika s podílem 40 % a nejmenší podíl má solární energetika, která se teprve rozvíjí (3,64 %). Celková instalovaná kapacita v Angole dosahuje aktuálně 5,5 GW.

Mezi hlavní řeky patří Kwanza, Queve, Catumbela e Cunene, na kterých se od 50. a 60. let minulého století začaly stavět první vodní elektrárny. Mezi největší vodní elektrárny patří Laúca (1GW s potenciálem 2,07 GW), Cambambe (920 MW) a Capanda (520 MW). Odhaduje se, že potenciál vodní energetiky dosahuje až 18 GW, a proto má Angola plány i nadále rozvíjet vodní energetiku a stavět další vodní elektrárny s preferencí středních a malých elektráren, které by pokryly potřeby komunit v méně dostupných místech.  

Angolské ministerstvo energetiky a vody před několika lety identifikovalo přes 20 projektů malých a středních vodních elektráren po celé zemi a teprve v roce 2021 udělalo užší selekci nejvýznamnějších projektů, o které má aktuálně zájem. V Angole se pomalu blíží volby, které budou za necelý rok a půl (na podzim 2022) a administrativa prezidenta João Lourença by se chtěla pochlubit svými úspěchy včetně pokroku ve výstavbě vodních elektráren, které jsou také součástí dlouhodobé plánu Angola Energia 2025.

Angola má stále velmi pozitivní asociace s českými podniky a jejich produkty, a proto se i nabízí příležitost ve výstavbě malých a středních vodních elektráren na klíč pro české podniky. V Angole se zatím téměř nenachází místní podniky s know-how, se kterými by bylo možné spolupracovat, a proto je důležité, aby české podniky nabídly ucelenou nabídku z pohledu EPC dodavatele.

Významnou podmínkou pro získání zájmu angolské strany je nabídka financování se splatností úvěru mezi 15–20 lety. Dlouhá délka splatnosti úvěru je z důvodu ujednání mezi angolským ministerstvem financí a mezinárodním měnovým fondem, který pomáhá Angole konsolidovat veřejný dluh, veřejné finance a nastartovat udržitelný ekonomický růst.

Pro získání více informací ke konkrétním identifikovaným projektům malých a středních vodních elektráren a pro pomoc při komunikaci s ministerstvem energetiky a vody Angoly je doporučeno se obrátit na ekonomickou diplomatku Ing. Kristýnu Mainu Chvátalovou, email: kristyna_chvatalova@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika). Autorka: Ing. Kristýna Maina Chvátalová, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Angola | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Energetika | Investice

Doporučujeme