Ve Finsku se staví obří továrna na bioprodukty ze dřeva

Metsä Group postaví ve finském městě Kemi továrnu na bioprodukty za 1,6 miliardy eur. Jedná se o největší továrnu na zpracování dřeva na severní polokouli a největší investici do lesnického průmyslu v historii Finska.

Tato investice bude v následujících letech znamenat příležitosti i pro zahraniční dodavatele včetně českých firem, a to jak v oblasti samotné výstavby, vybavení továrny a demolice staré celulózky, tak na poli souvisejících infrastrukturních projektů a následné výroby.

V severofinském městě Kemi do r. 2023 vyroste megatovárna Metsä Group na výrobu bioproduktů ze dřeva, která nahradí zastaralou celulózku. Celková investice do této továrny bude činit 1,6 mld. EUR, přičemž za financování projektu ručí finská exportní úvěrová agentura Finnvera. Metsä Group požádala o nejpřísnější posouzení dopadů na životní prostředí, tak aby nejvyšším standardům mohla dostát i v budoucích desetiletích, a příslušné povolení obdržela v prosinci 2020.

Kromě samotné roční produkce buničiny na úrovni 1,5 mil. tun bude továrna bez použití fosilních paliv vyrábět řadu produktů jako např. dřevěné pelety, terpentýn, bioplyn, kyselinu sírovou či borovicový olej. V neposlední řadě bude komplex produkovat 2 TWh elektrické energie z plně obnovitelných zdrojů nad rámec vlastních energetických potřeb, což odpovídá přibližně 2,5 % celkové výroby elektřiny v zemi. V návaznosti na výstavbu továrny investuje Metsä Group dalších 67 mil. EUR do továrny v Kemi na výrobu kartonu.

Příprava stavby základů továrny již začala a její dokončení je v současnosti plánováno na třetí čtvrtletí r. 2023. Při výstavbě se počítá zejména s účastí finských firem, nicméně lze očekávat i dílčí příležitosti pro zahraničí dodavatele, včetně českých firem, a to zejména v oblasti stavebnictví a strojírenství, demolic, recyklace stavebního odpadu, strojního vybavení pro zpracování dřeva a výroby kartonu.

Významné příležitosti bude generovat i plánovaná modernizace a výstavba nové dopravní infrastruktury (železnice, silnice, přístav), do které chce finská vláda investovat cca 170 mil. EUR. Pro výrobu v nové továrně se pak počítá s řadou subdodávek z nejrůznějších oblastí, zejm. chemikáliemi pro biologickou výrobu celulózy a dalších uvedených produktů, jakož i inovativními řešeními pro vývoj a výrobu jiných souvisejících bioproduktů.

Město Kemi je významným centrem dřevařského, ocelářského a důlního průmyslu blízko hranic se Švédskem. Kromě Metsä Group zde vyrábí firmy jako např. Stora Enso či Outokompu. Nachází se zde také jediný důl pro těžbu chrómu v rámci EU s kapacitou 2,7 mil. tun ročně, kde aktuálně probíhá expanze v hodnotě 250 mil. EUR, jež výrazně zvýší jeho výtěžnost.

Kemi je rovněž významným logistickým centrem a jediným laponským přístavem s hlubokými vodami, který má zásadní význam pro export a import v rámci celého severního Finska. Význam Kemi jakožto dopravního uzlu dále poroste s novými investicemi v Laponsku – aktuálně se např. očekává finální investiční rozhodnutí ohledně výstavby biorafinérie v Kemijärvi či několika dolů pro těžbu železné rudy, zlata či mědi.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Helsinkách (Finsko). Autoři: Daniel Horák, ekonomický diplomat, zástupce velvyslance, Jana Arhio, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Finsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme