Výstavba úložiště radioaktivního odpadu v Itálii skýtá příležitosti i pro české firmy

Italská vláda pověřila společnost Sogin vyhledáním lokalit pro dlouhodobé úložiště jaderného odpadu, jehož součástí je technologický park vystavěný na ploše přibližně 150 hektarů.

Itálie je v oblasti jaderného odpadu otevřena mezinárodní spolupráci a zapojení českých firem může podpořit rovněž memorandum z roku 2016 mezi SÚRAO (Český úřad pro skladování radioaktivních odpadů) a společností Sogin či úspěšná spolupráce při odstavování bývalých italských jaderných zařízení, na které se podílely firmy ÚJV Řež či Škoda JS spolupracující s italskými partnery, kterými jsou Sogin a její dceřiná společnost Nucleco. Velvyslanectví ČR v Římě na toto téma již v minulosti uspořádalo několik seminářů.

Dle představeného projektu mají být národní úložiště a technologický park vystavěny na ploše přibližně 150 hektarů, z toho 110 hektarů bude věnováno ložisku a 40 parku. Sklad bude sestávat z 90 železobetonových buněk, do nichž budou umístěny velké kontejnery ze speciálního betonu, moduly, které uzavřou kovové kontejnery obsahující upravený radioaktivní odpad.

Celkově by mělo dojít k uskladnění kolem 78 tis. metrů kubických nízko a středně radioaktivního odpadu. Po naplnění budou buňky pokryty umělým navrstvením inertních a nepropustných materiálů. Úložiště bude přijímat odpad po dobu 40 let. U odpadu s nízkou radiací se počítá s uskladněním na dobu 300 let. Kolem 17 tis. metrů kubických středně a vysoce radioaktivního odpadu bude uloženo ve speciální části úložiště, kde se počítá s dobou uskladnění na několik tisíc let.

Náklady projektu se odhadují na 900 mil. Eur. Financování bude zajištěno z plateb na elektřinu, které zahrnují položku na demontáž jaderných elektráren. Ze stejné kvóty bude financováno nakládání s odpady z jaderných elektráren. Skladování nového odpadu (například lékařského) bude hradit ten, kdo jej vyprodukuje, tedy např. nemocnice.

Podle odhadů Sogin vygeneruje program více než 4 000 pracovních míst ročně po dobu 4 let výstavby. Během provozní fáze se přímá zaměstnanost odhaduje v průměru na přibližně 700 zaměstnanců s možností zvýšení až na přibližně 1 000 míst. Příslušný region zároveň získá finanční dotace.

Itálie od jaderné energie definitivně upustila v roce 2011 a firma Sogin je zodpovědná za vyřazování jaderných elektráren z provozu, demontáž a nakládání s jadernými odpady. Výstavba národního úložiště a technologického parku předpokládá vypisování veřejných soutěží a tendrů a představuje tak řadu příležitostí i pro firmy, které se zabývají nakládáním s radioaktivním odpadem v České republice. Ucházet se mohou subjekty zapsané do registru dodavatelů pro Sogin.

Vypisované zakázky lze sledovat na stránkách společnosti Sogin.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autoři: Marcel Sauer, ekonomický diplomat, Andrea Nimmerfrohová, ekonomický specialista.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme