Využijte program Úspory energie z OP PIK

Národní rozvojová banka s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR navýšily alokaci programu Úspory energie. Program je určený podnikatelům bez rozdílu velikosti, kteří uvažují o realizaci projektů snižujících spotřebu energie.

V současné době se jedná o velmi důležitou informaci, protože většina malých a středních podniků řeší úspory nákladů na energie. Jedná se o úvěrový produkt, který je naprosto zdarma, bez poplatků a úroková sazba je 0 %. Příjem žádostí je pouze do 30. září 2023.

Ilustrační fotografie

Detaily programu

Zvýhodněné úvěry Programu Úspory energie napomáhají firmám bez rozdílu velikosti ušetřit náklady za spotřebu energií. Projekty lze realizovat v celé České republice vyjma území hlavního města Prahy. Základní údaje platné od 1. 10. 2021.

Co lze z úvěru financovat

 • modernizace a rekonstrukce rozvodu elektřiny, plynu a tepla v budovách
 • zavádění a modernizace systému měření a regulace hospodaření s energií
 • modernizace nebo rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru
 • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesůu
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech

Podporované oblasti

 • zpracovatelský průmysl
 • stavebnictví
 • maloobchod i velkoobchod, opravy a údržba motorových vozidel
 • doprava a skladování
 • ubytování, stravování v pohostinství
 • informační a komunikační činnosti
 • lesnictví, těžba a dobývání
 • a další činnosti uvedené v seznamu podporovaných ekonomických
 • činností dle CZ-NACE na www.nrb.cz

Způsobilé výdaje projektu

 • investiční výdaje určené k realizaci opatření na dosažení úspory energie v konečné spotřebě
 • nezpůsobilými výdaji jsou výdaje na pořízení pozemků, staveb, dopravních zařízení, termoregulačních ventilů, použitých strojů či zařízení a opatření prováděná na nemovitostech k bytovým účelům.

Parametry úvěru

 • bezúročný, bez poplatků
 • výše úvěru až 90 % způsobilých výdajů projektu (500 tis. – 3 mil. Kč)
 • výše úvěru až 70 % způsobilých výdajů projektu (500 tis. – 60 mil. Kč)
 • doba odkladu splátek jistiny až 4 roky
 • doba splatnosti až 10 let

Finanční příspěvek na pořízení energetického posudku

 • určen na pokrytí až 80 % nákladu energetického posudku, max. 250 000 Kč
 • vyplácen jednorázově (výše příspěvku odpovídá charakteru projektu)

Finanční příspěvek ke komerčnímu úvěru

 • ve výši až 15 % z úvěru spolupracujícího partnera, max. 4 mil. Kč
 • určen k úhradě úroku z úvěru poskytnutého bankou nebo leasingovou společností spolupracující s NRB
 • vyplácen jednorázově ci ve splátkách (nejvýše 1x ročně)

Více informací najdete na webových stránkách NRB v sekci Podnikatelé, program Úspory energie.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme