Využívání energie ze solárních a větrných obnovitelných zdrojů v Albánii se rozbíhá za podpory vlády

Albánie vyrábí elektrickou energii téměř stoprocentně z obnovitelného zdroje – vodní energie. Tato jednostrannost způsobuje albánské energetice pravidelně problémy, kdy v případě sucha a nepříznivých hydrologických podmínek musí značné objemy elektrické energie dovážet. Albánská vláda má z tohoto důvodu mimořádný zájem tuto jednostrannou závislost snížit, a to zejména využitím jiných typů obnovitelných zdrojů, především větru a sluneční energie.Z důvodů výpadku výroby elektřiny z hydroelektráren kvůli opakujícím se zhoršeným hydrologickým podmínkám Albánii chybí peníze na obnovu infrastruktury distributora elektrické energie – státní společnosti OSHEE. Dalším problémem je pak ničení životního prostředí a unikátní přírody při budování nových hydroelektráren, což se setkává s negativní odezvou nejen doma, ale i v zahraničí.

Albánský parlament tak již v roce 2017 schválil zákon „O podpoře využití energie z obnovitelných zdrojů“, který je zaměřen hlavně na podporu investic do obnovitelných zdrojů energie, především větrné a sluneční, který již našel odezvu u prvních zahraničních investorů. Tento zákon chce albánská vláda doplňovat o další legislativu odpovídající nejlepším mezinárodním standardům, která zajistí jak ochranu spotřebitelů, tak podpoří investory do sektoru obnovitelných zdrojů energie.

Albánské Ministerstvo infrastruktury a energetiky pořádá aukce, na nichž vybírá nejlepší nabídky na budování solárních nebo větrných farem. Prvním úspěšným příkladem je 10MW solární elektrárna u města Fier, kde plánují stavbu dalších solárních elektráren domácí i zahraniční investoři. Na solární aukci v listopadu 2018 byl vybrán projekt konsorcia vedeného India Power Corporation Ltd na stavbu 100MW solárního parku za 70 mil. EUR poblíž přístavního města Vlora. Podobné aukce budou pokračovat.

K budování solárních elektráren v Albánii chce norský Statkraft využít i vodních ploch. Od albánské vlády dostal souhlas na vybudování 2MW plovoucí solární elektrárny za cca 2,6 mil. EUR na vodní nádrži Banja v severovýchodní části Albánie, která má testovat tento netradiční způsob umístění. Statcraft dosud v Albánii budoval vodní elektrárny.

Také Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj podporuje přechod na obnovitelné zdroje energie v zemích západního Balkánu, a tedy i v Albánii. V tomto smyslu přijala koncem roku 2018 novou energetickou strategii, v rámci níž upouští od podpory těžby ropy a nebude ani financovat stavbu tepelných elektráren spalujících uhlí. V příštích 5 letech se zaměří na podporu investic zejména do zvýšení energetické účinnosti a do obnovitelných zdrojů.

Je jasné, že nová legislativa a pobídky albánské vlády a její ochota řešit problematiku v tomto novém energetickém odvětví skutečně lákají zájem zahraničních investorů, což je i příležitostí pro české podniky a investory, kteří již mají zkušenosti v oblasti budování solárních a větrných elektráren. Zájemci o detailnější informace o možnostech investic do obnovitelných zdrojů v Albánii se mohou obrátit na Velvyslanectví České republiky v Tiraně. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Tiraně (Albánie). Autor: Svatopluk Opěla, vedoucí obchodně ekonomického úseku.

• Teritorium: Albánie | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme