Vývoj integrované kompresorové stanice a jejího digitálního dvojčete

ATMOS Chrást s.r.o. je největším českým výrobcem kompresorů s více než 50letou tradicí. Vyvíjí a vyrábí stacionární i pojízdné kompresory pro různá odvětví, zejména pro stavebnictví, zpracovatelský průmysl a energetiku, a také lokomotivní kompresory.

Rozšíření výrobního sortimentu, posílení stávající pozice na trhu i vstup na trhy nové – to vše přinese projekt, s jehož realizací pomáhá Podnikatelské a inovační centrum BIC Plzeň, člen sítě Enterprise Europe Network.

Kompresorové stanice | ATOMS Chrást s.r.o.

Konkurenceschopnost svých produktů dlouhodobě zvyšuje technickými inovacemi, založenými na výsledcích výzkumu a vývoje. Téměř 60 % produkce podnik exportuje, z toho více než polovinu do EU. S jeho produkty se můžeme setkat v 50 zemích 4 světadílů.

Podnikatelským a inovačním centrem BIC Plzeň, členem sítě Enterprise Europe Network, dlouhodobě spolupracuje na vyhledávání partnerů a finančních zdrojů pro výzkumně-vývojové projekty, pro zavádění moderních technologií a pro navazování mezinárodní spolupráce.   

Proto se na jaře 2020 vedení společnosti obrátilo na konzultanty BIC Plzeň s žádostí o informace o možnostech podpory záměru směřujícího k rozšíření výrobního sortimentu o kompresorové stanice určené pro technologicky vyspělé provozy uplatňující principy iniciativy Průmysl 4.0, zejména v automobilovém průmyslu.

„Pro vývoj integrované kompresorové stanice jsme potřebovali vymyslet nové řešení, které bude založené na dvoustupňové kompresi, pokročilém řízení a účinném odlučování oleje, aby mohlo být dosaženo úsporného provozu, vysoké spolehlivosti a kvality stlačeného vzduchu. Protože máme dlouhodobě velmi dobrou zkušenost s dotačním poradenstvím od konzultantů BIC Plzeň, člena sítě Enterprise Europe Network, obrátili jsme se na ně s žádostí o doporučení vhodného programu, kterým by bylo možné projekt částěčně financovat,” uvádí Vít Linhart, jednatel firmy ATMOS Chrást s. r. o.

ATMOS Chrást s.r.o.

Z vytipovaných dotačních programů konzultant EEN doporučil program TREND Technologické agentury ČR, který podporuje projekty výzkumu a vývoje rozvíjející nové technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využívání digitálních technologií, vedoucí ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků a jejich posun v globálních hodnotových řetězcích.

Konzultant dále seznámil vedení podniku s cíli programu a nastínil parametry, které by měl projekt ucházející se o podporu splňovat. „Firmě jsme doporučili projekt rozšířit o vytvoření digitálního dvojčete, umožňujícího simulovat chování kompresoru v extrémních situacích pomocí matematického modelu i na základě strojového učení,” říká Zbyněk Doležal, senior konzultant BIC Plzeň.

Konzultant také pomohl k tomu účelu navázat kontakt s expertem na průmyslové aplikace umělé inteligence. 

Díky těmto i dalším doporučením projekt získal vysoké bodové hodnocení, které mu zajistilo pořadí potřebné k získání finanční podpory, a to i přes velký počet podaných žádostí a omezené prostředky programu. V dubnu 2021 mohla být podepsána smlouva o poskytnutí podpory a zahájena realizace dvouletého projektu ve spolupráci s Katedrou energetických strojů a zařízení Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni a s dalšími partnery.

VaV projekt bude ukončen v polovině roku 2023. Po jeho ukončení bude ATMOS Chrást s. r. o. disponovat prototypem integrované kompresorové stanice, kterou plánuje uvést do výroby a prodávat nejen na domácím a evropském trhu, kde je již etablován, ale i na nových vzdálenějších trzích. Společnosti projekt přinese rozšíření výrobního sortimentu o nový produkt s vynikajícími technickými parametry a zároveň pomůže zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost.

• Oblasti podnikání: Elektronika a elektrotechnika

Doporučujeme