Vývoj maltské ekonomiky během pandemie

Dle ministerstva financí Malty se i přes globální pandemii maltskému reálnému ekonomickému růstu podařilo udržet pozitivní míru růstu 0,5 %. Nominálně vzrostl HDP o 1,9 %. 

Podle Eurostatu se ve stejném období hospodářství EU snížilo o 2,6 %, zatímco v eurozóně došlo k poklesu o 3,2 %. Přes celosvětovou pandemii se v prvním čtvrtletí letošního roku zvýšily na Maltě platy o 78 mil. EUR. V tomto období se také zvýšily obchodní zisky o 36 mil. EUR. Naproti tomu čisté zdanění výroby a dovozu se snížilo o 55 mil. EUR. Tento pokles odrážel dotace státu poskytované společnostem.

K hospodářskému růstu v prvním čtvrtletí přispělo zvýšení hrubé přidané hodnoty o 72 milionů EUR, kdy většina odvětví zaznamenala pozitivní nominální tempo růstu. Růst hrubé přidané hodnoty zaznamenaný ve stavebnictví, činnosti v oblasti nemovitostí, finanční, pojišťovací, profesní, vědecké a technické činnosti, v oblasti umění, zábavy a rekreace a ve zpracovatelském průmyslu kompenzoval prudký pokles zaznamenaný ve velkoobchodě, maloobchodě, ubytování a restauračních službách. 

Během prvního čtvrtletí roku 2020 se celkové výdaje na konečnou spotřebu nominálně zvýšily o 2,4 % a objemově o 0,6 %,v důsledku vládní podpory podniků a zmírnění ekonomických dopadů covid-19 na maltské rodiny. Zahraniční poptávka měla pozitivní dopad na růst HDP z důvodů vyššího nárůstu vývozu oproti dovozu.

Podle předpovědí MMF, EU a ratingových agentur byla maltská ekonomika zasažena pandemií covid-19 v době, kdy byla dostatečně diverzifikovaná, odolná a měla dostatek fiskálního prostoru k boji proti ekonomické krizi způsobené pandemií. Dle ministra financí Edward Scicluna je vláda odhodlána pokračovat v poskytování podpory všem postiženým sektorům a zároveň usilovat o úspěšné a rychlé zotavení, uvedl.

Opatření na mírnění dopadů covid-19 v podobě odložení daní, měla za důsledek pokles vládních příjmů v období leden až duben 2020 o 220 mil. EUR, zatímco výdaje se zvýšily o 170 mil. EUR.  Výdaje na platby úroků se během období od ledna do dubna snížily o 4,4 mil. EUR.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie).

• Teritorium: Malta
• Témata: Koronavirus svět

Doporučujeme