Vývoj minimálních mezd v Číně v letech 2018 – 2019

Po lokálních vládách se vyžaduje upravovat minimální mzdu v průběhu let, ale mohou ji upravit dle specifických podmínek v regionu. Mnoho provincií si tak stanovuje několik úrovní výše minimální mzdy podle rozvinutosti oblasti a nákladů na život. Některé provincie v minulých letech nepohybovaly s výší minimální mzdy, aby posílily svou konkurenceschopnost. Příkladem je např. provincie Guangdong, která v roce 2018 zvýšila minimální mzdu poprvé po třech letech.
Nejvyšší minimální mzda se nachází v nejbohatších provinciích či městech Číny. Ke zvýšení došlo tedy také v provinciích Jiangsu, Shandong, Guangdong a ve samosprávných městech Peking, Shanghai, Shenzhen a Tianjin. V roce 2019 proběhne ve samosprávném městě Chongqing. Zvýšení minimálních mezd ukazuje jednotlivé regionální rozdíly. V nejbohatších regionech je výše dvojnásobkem minimálních mezd v nejméně rozvinutých oblastech.
Tradičně nejvyšší úroveň mzdy má v Číně město Šanghaj (2.420 RMB/348 USD/měsíc), následuje Shenzhen (2.200 RMB/316,40 USD/měsíc) a Peking (2.120 RMB/304,90 USD/měsíc). Na druhé straně, nejnižší úroveň minimální mzdy je v některých oblastech provincie Guangxi (1.000 RMB/143,80 USD/měsíc), venkovské oblasti provincie Liaoning (1.120 RMB/161,1 USD/měsíc), provincie Hunan (1.130 RMB/162,5 USD/měsíc) a provincie Anhui (1.150 RMB/165,40 USD/měsíc). Pracovníci zahraničních podniků vydělávají vyšší mzdu než je minimální, v Pekingu dosahuje průměrná mzda (za první pololetí roku 2018) výše 8.467 RMB/měsíc (1.217,60 USD).
Růst výše mezd je částečně vysvětlován i nižším počtem ekonomicky aktivních obyvatel, v roce 2015 dosahoval 787,07 mil. osob, v roce 2017 poklesl na 786,74 mil. osob. Rovněž k nárůstu mezd přispívá trend, kdy migrantní pracovníci se z pobřežních oblastí vrací do západní či střední Číny (v roce 2016 poklesl počet migrantních pracovníků o 0.3 %, naopak v západních provincích vzrostl o 5.3 %).
Čína může, i přes rostoucí náklady, být stále považována za vhodnou destinaci pro zahraniční investory. Spíše však pro ty, kteří své výrobky vyrábějí i pro obrovský čínský trh. Získat přístup na tento masivní trh a ohlídat si distribuci je jednodušší realizovat přímo z Říše středu. Pro subjekty, kteří hledají vhodnou lokaci na výrobní investici pro vývoz do dalších zemí, se může Čína již jevit jako méně konkurenceschopná (zvláště v porovnání se zeměmi v jihovýchodní Asii či balkánskými zeměmi).
V případě zájmu konzultovat možnosti investování či hospodářských podmínek v Číně se neváhejte obrátit na vedoucí zahraničních kanceláří CzechTrade v Číně (https://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/asie/cina).


  • Země: CN – Čína
  • Datum zveřejnění: 30.01.2019

Zdroj: China Briefing, State Council
Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade v Pekingu

Souborové přílohy

• Teritorium: Asie | Čína | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme