Vývoj nizozemské ekonomiky a její výhled

Ve druhém čtvrtletí 2021 byl růst nizozemské ekonomiky nečekaně vysokých 3,1 %. Výše HDP byla pouze 0,9 % pod úrovní před pandemií a je tedy pravděpodobné, že před pandemické úrovně bude dosaženo během třetího čtvrtletí roku 2021.

Jedná se ovšem o souhrnný údaj a v případě jednotlivých odvětví a regionů přetrvávají značné rozdíly. Ekonomika jako taková se ještě plně nezotavila a ve druhé polovině letošního roku lze tak nadále očekávat relativně silný růst HDP.

Celoroční růst pro r. 2021 je odhadován na úrovni 4,2 % a pro r. 2022 ve výši 3,7 %. Z historického hlediska se jedná o relativně vysoké hodnoty, které však odrážejí 3,8% pokles roku 2020. Velikost nizozemské ekonomiky bude v souladu s těmito odhady na konci roku 2022 o 3,9 % vyšší, než před začátkem pandemie.

Hlavní podíl na tomto růstu mají domácí výdaje a mezinárodní obchod (oživení spotřeby domácností je stále pouze pozvolné vzhledem ke skutečnosti, že většina obchodů a restaurace byla v první polovině roku 2021 uzavřena). Ze strany vlády je ekonomika podporována obsáhlými podpůrnými balíčky, ale také spotřebou a investicemi.

Díky tomuto silnému oživení zaujímá Nizozemsko v rámci Evropy přední pozici (HDP eurozóny jako celku je stále 2,8 % pod úrovní před pandemií). Tato pozice je výsledkem dobré hospodářské situace v Nizozemsku před pandemií, příznivé sektorová struktury (malý podíl cestovního ruchu a naopak silné obchodní a finanční služby), široce rozšířeného nakupování online, běžné praxe práce z domova a v neposlední řadě i zdravých veřejných financí, umožňujících štědré podpůrné balíčky.

Oživení je nejvíce patrné na objemu nizozemských vývozů, které jsou již nyní nad úrovní konce roku 2019, zatímco v eurozóně bude tohoto stavu dosaženo až o šest měsíců později a v případě Španělska nebo Francie ještě mnohem déle. Důvodem je složení nizozemského vývozu a významný podíl jiných služeb než cestovního ruchu.

Překvapivě vysoká míra meziroční inflace na úrovni 2,7 % do značné míry odráží relativně nízkou inflací před dvanácti měsíci. Odhad pro stávající třetí čtvrtletí je tak 2,0 % a pro celý rok 2021 1,9 %. Ve srovnání s posledními roky se přesto jedná o vysoká čísla, hlavní příčinou tohoto stavu je aktuální nedostatek surovin a polotovarů. Z tohoto důvodu je v nadcházejícím roce 2022 očekáván opětovný pokles inflace na 1,7 %.

Počínaje čtvrtým čtvrtletím dojde ke snížení opatření na podporu ekonomiky. Vláda k tomuto kroku přistoupila zejména vzhledem k situaci na trhu práce. Díky podpůrným opatřením byl růst nezaměstnanosti pouze omezený a aktuální prudký nárůst volných pracovních míst způsobil značné napětí pracovního trhu.

Riziko dlouhodobé všeobecné podpory spočívá mj. ve vytváření takzvaných zombie společností, které přežívají právě díky této podpoře a samy o sobě nejsou schopny generovat zisk. Tyto společnosti pak blokují zaměstnance a vytvářejí napětí na trhu práce. Ukončení podpory tak přinese na pracovním trhu žádoucí uvolnění.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko).

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí

Doporučujeme