Vývoj zemědělské produkce v Kazachstánu v roce 2022 a chov ryb

Národní statistický úřad zveřejnil údaje o hrubé zemědělské produkci v Kazachstánu za rok 2022. Reálný růst očištěný o inflaci činil 9,1 %, což je nejlepší výsledek od roku 2013.

Oproti tomu průměrný roční nárůst dosáhl v letech 2014–2021 pouze 2,5 %. Na růstu se podíleli zejména pěstitelé plodin. Hrubá rostlinná produkce vzrostla o 15,1 %, což je nejlepší výsledek od roku 2013.

Ilustrační fotografie

Rostlinná výroba vykazuje v posledních čtyřech letech setrvalý růst. Díky tomuto faktu se podíl rostlinné výroby na hrubé zemědělské produkci zvýšil na 61 %. Chovatelé hospodářských zvířat vykázali do konce roku 2022 jen mírný růst 0,8 %. Podíl hospodářských zvířat se tak na celkové zemědělské produkci za poslední čtyři roky snížil ze 41 % na 38 %.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Chov ryb v Kazachstánu

Již pátý rok po sobě zaznamenal Kazachstán růst v komerčním chovu ryb. Zatím však nelze konkurovat výlovům z přírodních nádrží. Podle Národního statistického úřadu bylo v roce 2022 vyloveno z přírodních nádrží 2,6krát více ryb, než bylo odchováno v klecích, krytých bazénech a rybničních farmách.

V roce 2022 činil celkový výlov 50,6 tisíc tun ryb, což představuje nárůst o 3,3 % oproti předchozímu roku. Od roku 2017 chovatelé zaměření na umělý chov ryb každoročně zvyšují svoji produkci. Před pěti lety činil roční objem rybí produkce 2,7 tisíce tun, na konci roku 2022 to bylo již 19,2 tisíce tun ryb, tedy takřka 7krát více.

V zemi existuje 380 rybích farem, což je 2krát více než před dvěma lety. Většina z nich (291 farem) jsou komerční farmy u jezer, 60 podniků působí jako rybniční farmy, 13 firem se zabývá klecovým rybolovem, 16 farem je zaměřeno na chov ryb pomocí technologicky náročných instalací uzavřeného vodovodu a v bazénových farmách. Hlavními produkovanými druhy ryb jsou jeseter, kapr, pstruh, losos, tilapie, sumec a další.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme