Vývojáři z ASWA pomohou celníkům s IT zakázkami. Profitovat může celý stát

České vývojářské softwarové agentury pomohou Celní správě ČR vypisovat kvalitnější IT zakázky. Celníci si od nich slibují zavádění inovativních řešení, která budou využitelná v celé státní správě.

Celní správa navázala spolupráci s Asociací softwarových agentur ASWA. „Ta nabízí dlouhodobě udržitelná řešení s cílem přinést nové otevřené technologie, agilní vývoj a otevřenou architekturu,“ uvádí tisková zpráva.

ASWA je dobrovolným sdružením poskytovatelů softwarových řešení a advokátní kanceláře, jehož cílem je zlepšit prostředí IT zakázek v Česku. Spolupráce začne v létě, pomohla k ní také komunita Česko.Digital, s níž ASWA i Celní správa ČR úzce spolupracují.

Sdružení osmi českých vývojářských agentur chce usilovat o změnu v přístupu k výběru dodavatelů a následné realizaci tendru. Nabízená cena nemá být podle ASWA jediným a hlavním kritériem pro hodnocení zakázky.

Levnější a efektivnější IT řešení

Cílem spolupráce má být pomoci veřejnému i soukromému sektoru vybrat dodavatele řešení, které bude plně odpovídat potřebám zadavatele, bude otevřené nezávislému rozvoji a ve výsledku tedy levnější a efektivnější.

ASWA chce zkvalitnit zadávání IT zakázek a odbourat zakořeněný zvyk vyhodnocovat nabídky pouze na základě ceny. Celní správa je první státní orgán, se kterým budou vývojáři z ASWA spolupracovat.

„Misí ASWA je vytvářet v Česku prostředí, kde si budou rozumět zadavatelé a dodavatelé softwaru. Součástí toho je asistence s přípravou zadání zadavatelům. Chceme nasměrovat firmy i státní organizace k bodu, kdy porozumí, jak softwarový vývoj funguje, a tím společně vytvářet prostředí, kde nás bude bavit vstupovat do zakázek,“ říká předseda ASWA Vratislav Zima.

Firmy jsou optimistické, trápí je ale nedostatečná digitalizace státní správy

„Především proto, že již budou nastaveny podmínky, v rámci nichž se oběma stranám bude příjemně pracovat a tvořit. Výhodou je fakt, že budou ideálně zohledněny jejich potřeby,“ tvrdí Zima.

Podle Zimy řeší právě Celní správa typický problém, kvůli kterému ASWA vznikla. Celní správa dlouhodobě zadává vývoj IT systémů pro celní a daňové řízení, ale většina je již zastaralá, především z pohledu architektury. Celní správa prý dokáže přesně definovat své požadavky vůči systému, ale aktuálně nemá síly vytvořit takovou zadávací dokumentaci, která přinese nové otevřené technologie s využitím současných způsobů řízení vývoje.

Agilní přístup a správně nastavená hodnotící kritéria výběru dodavatele mohou ve výsledku přinést lepší řešení, které bude odpovídat záměru zadavatele, jenž navíc může pružně reagovat na nová zjištění (v průběhu vývoje) a zadání upravit či změnit priority jednotlivým funkcionalitám. Celní správa se také správně chce vyhnout vendor lock-in řešení, které znamená přílišnou závislost na jednom dodavateli a jeho řešení,“ vysvětluje základ spolupráce Martin Burián, zakladatel studia Fragaria, jednoho z členů ASWA.

„Mám z této spolupráce ohromnou radost. Je to první vlaštovka, která může být příkladem pro jiné organizace státní správy, které, pevně doufám, budou následovat. My všichni potřebujeme naše uvažování posunout od poptávání IT softwaru do vytváření nejlepšího digitálního řešení s ohledem na potřeby zadavatele. A to v důsledku znamená nejlepší digitální služby pro občany Česka,“ komentuje spolupráci Eva Pavlíková z Česko.Digital. 

Sdílení softwaru napříč státní správou, lepší služby

Celní správa od spolupráce očekává především vyšší kvalitu zadání veřejných zakázek v IT sektoru a dodaného softwaru, který by ve výsledku umožnil komfortnější služby pro občany.

Spolupráce by mohla státní správu naučit tvořit software tak, aby byly jednotlivé komponenty znovu použitelné i pro jiné veřejné orgány. Zažitou praxí veřejné správy je samostatné soutěžení stále stejných věcí jednotlivými úřady, a tedy za již vyvinutý produkt platit opakovaně.

ASWA je dnes jediným nezávislým sdružením, které takové konzultace nabízí. Vzhledem k tomu, že veřejná správa má stále nedostatek kvalifikovaných lidí, kteří by taková zadání tvořili, je potřeba najít platformu, která by umožnila tyto znalosti a dovednosti získat. Hlavní výhodou asociace ASWA je její domácí zaměření, znalost našeho trhu a jeho specifik. Pro zajištění skutečné transparentnosti a nezávislosti se navíc žádný z členů veřejné zakázky Celní správy nesmí účastnit,“ reaguje na kontrakt Martin Podveský, enterprise architect z Generálního ředitelství Celní správy ČR.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme