Vývoz bioproduktů z Kazachstánu a další novinky ze sektoru zemědělství

Roční objem exportu bioproduktů z Kazachstánu se v roce 2021 zvýšil trojnásobně a činil cca 30 mil. €. Došlo k rozšíření zemí, kam byla kazachstánská bioprodukce vyvážena.

Tradičně se vyváží do Belgie, Německa, Švédska, Velká Británie, Litvy či do ČR. Nově teď i na Ukrajinu. Do těchto zemí bylo exportováno 29 tis. tun pšenice, 12 tis. tun lnu, 10 tis. tun sójových bobů a 328 tun bio prosa.

Ilustrační fotografie

Zemědělský vozový park v Kazachstánu

Dne 27. ledna 2022 oznámilo Ministerstvo průmyslu a rozvoje infrastruktury, že v r. 2021 bylo v Kazachstánu přijato k likvidaci 2 480 traktorů a 900 kombajnů. Zemědělský vozový park v Kazachstánu dnes čítá 141 000 traktorů a 36 000 kombajnů.

Dle statistiky v loňském roce zemědělci nakoupili 5714 traktorů a 1432 kombajnů, přitom 11 % z toho činil dovoz a 89 % činila tuzemská výroba. Průměrná míra opotřebení vozů je 80 % – jedná se o vozy starší 10 let.

Kazachstán po nepokojích? Ekonomiku čekají změny

S ohledem na tuto skutečnost byl zaveden voucherový program, který umožňuje zemědělcům obdržet „poukázku“ za odevzdanou techniku, které mohou uplatnit při nákupu nových vozů tuzemské výroby. To se však nevztahuje na stroje a vozy pro zpracování rostlinné výroby.

Snaha kazachstánské vlády zvýšit počet zpracovatelských subjektů

V Kazachstánu v roce 2021 vzniklo 29 zemědělských zpracovatelských subjektů. Do provozu bylo uvedeno 6 masokombinátů o celkové kapacitě 34 tis. tun, zprovozněno 10 mlékáren na zpracování mléka s kapacitou 96 tis. tun., 3 podniky na zpracování olejnin s kapacitou 530 tis. tun, 1 výroba na hloubkové zpracování pšenice na 200 tis. tun, 3 podniky na výrobu těstovin a obilovin o celkové kapacitě 23,5 tis. tun.

V současné době se uvažuje o dalších asi 100 projektech v oblasti zpracování, jejichž zprovoznění by mělo zajistit Kazachům potravinovou soběstačnost a pomohlo zdvojnásobit export zpracovaných zemědělských do zahraničí.

V současnosti nejsou v Kazachstánu podniky/provozy plně vytíženy, např. mlékárenské podniky jsou vytíženy ze 77 %, maso zpracující podniky – 55 %, podniky zpracující ryby – 45 %, u podniků zpracovávající tuky a oleje – 39 %, obilnářské podniky – 40 %, cukrovary – 59 %.

Nedostatečné využití kapacit podle MZe ukazuje na problémy se zásobováním podniků surovinami a/nebo problémy s odbytem. Zejména podniky se často potýkají s nedostatkem surovin vysoké kvality a také s nedostatkem provozního kapitálu na nákup surovin.

Za účelem rozvoje zemědělského zpracovatelského průmyslu hodlá Ministerstvo zemědělství Kazachstánu pokračovat v opatřeních z Národního projektu rozvoje 2021–2025. Mezi opatření patří: investiční dotace, poskytování úvěru zemědělským subjektům, poskytování dotací na nákup surovin zpracovatelským podnikům a další dotace na jednotlivé sektory.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme