Vývoz do Mongolska není kvůli koronaviru omezen

Mongolská vláda prodloužila platnost přijatých ochranných opatření do 15. září 2020. Do stejného data je všem cestujícím zakázán vstup do země přes všechny hraniční přechody. Výjimku tvoří repatriovaní občané, pracovníci zahraničních velvyslanectví a mezinárodních organizací a jejich rodinní příslušníci a cizí státní rodinní příslušníci mongolských občanů.

Tito po příjezdu podstupují povinnou třítýdenní karanténu v některém ze státních zařízení, kde jsou pod lékařským dohledem, a následně dvoutýdenní domácí karanténu. Zákaz vstupu do země se nevztahuje na řidiče zajišťující mezinárodní nákladní dopravu, na personál vlaků z Mongolska, Ruska a Číny a na čínské pracovníky významných stavebních projektů. Pohyb zboží do/z Mongolska není omezen.

Aktuální zprávy o podmínkách přepravy zboží lze v mongolštině sledovat na webových stránkách legalinfo, NEMA. Čeští vývozci by měli počítat s možností až několikadenního zpoždění kamionové přepravy z důvodu důkladných kontrol na hranicích v tranzitních zemích. Dopravní situaci by měli konzultovat s přepravcem.

Na pozemních přechodech s Čínou a Ruskem je zavedena povinná dezinfekce vozů a kontejnerů a je kontrolován zdravotní stav řidičů. Z hraničních přechodů jsou řidiči do místa vykládky (a zpět, pokud se jedná o cizince) doprovázeni policejními vozy, tzn. není jim umožněn volný pohyb po mongolském území.

Vývozcům je doporučeno, aby s ohledem na cestovní a zdravotní omezení odložili své cesty do Mongolska a zároveň sledovali vývoj situace v Mongolsku. Pro další informace je možné kontaktovat Zastupitelský úřad ČR v Mongolsku na e-mailu Commerce_Ulaanbaatar@mzv.cz

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Ulánbátaru (Mongolsko).

• Teritorium: Mongolsko

Doporučujeme