Vývoz hovězího masa z USA do EU

Podle nejnovějších údajů jsou američtí vývozci schopni plnit kvótu na vysoce kvalitní hovězí maso do EU z 53 %. Pro kvótový rok 2021/22 bylo alokováno 24,2 tis. tun pro maso z USA, přičemž celkové vývozy činily 12,9 tis. tun.

V posledním kvótovém kvartálu (tedy 2. čtvrtletí roku 2022) činil vývoz 3,9 tis. tun, což je nejvyšší kvartální vývoz od počátku pandemie covidu-19. Meziročně tak došlo k desetiprocentnímu nárůstu oproti vývozu v kvótovém roce 2020/21.

Ilustrační fotografie

Příchod pandemie na jaře 2020 znamenal ochlazení vývozů, protože pohostinský sektor v EU byl zasažen opatřeními (uzávěry) a poptávka po hovězím mase z USA v EU klesla.

Vývoz vysoce kvalitního hovězího masa z USA do EU (v tis. tun)

ObdobíAlokaceVývozy z USA do EUNevyužitá kvóta% využití
čtvrtletí 15 7502 998,272 751,7352,1
čtvrtletí 25 7503 558,972 191,0361,9
čtvrtletí 36 3502 437,933 912,0738,4
čtvrtletí 46 3503 928,222 421,7861,9
Celkem 2021/2224 20012 923,3911 276,6153,4
Zdroj: USDA

Zavedení kvóty se datuje až do doby prvního českého předsednictví v Radě EU v roce 2009. Kvůli jejímu zavedení, které bylo výsledkem sporu mezi USA a EU v rámci Světové obchodní organizace ohledně používání hormonů při výkrmu hospodářských zvířat (spor DS 26), USA upustily od zvýšení cel na vývoz určitých produktů z EU do USA.

Priorita při českém předsednictví v Radě EU? Východní partnerství

Kvóta začala na úrovni 20 tis. tun a postupně byla navýšena až na úroveň 45 tis. tun. Určité spory mezi EU a USA ještě vyvolávala možnost dalších exportních zemí vyvážet hovězí maso v rámci kvóty do EU.

K dohodě mezi oběma stranami došlo v roce 2019 a od roku 2020 se postupně navyšuje alokace z celkových 45 tis. tun pouze pro americké vývozce z objemu 18,5 tis. tun v roce 2020 na konečných 35 tis. tun v roce 2026 a letech dalších. Z celkové kvóty tak budou USA mít od roku 2026 k dispozici 77,78 %.

Autor: Petr Ježek, zemědělský diplomat velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme