Vývoz kazachstánské mouky do Afghánistánu a další novinky ze sektoru zemědělství

V září a na začátku října bylo z Kazachstánu do Afghánistánu vyvezeno 60,2 tis. tun mouky a 15,6 tis. tun obilí. Do budoucna se očekává rostoucí trend.

Podle společnosti QazTrade je z 300 vývozců mouky působících na území Republiky Kazachstán 183 podniků v obchodním kontaktu kromě Afghánistánu i s ostatními trhy. Dalších 49 vyváží pouze do Afghánistánu. Kazachstán každoročně vyváží do různých zemí světa 7–8 mil. tun obilí a mouky (v obilném ekvivalentu). Do Afghánistánu bylo v roce 2020 vyvezeno více než 2 mil. tun obilí a mouky (v obilném ekvivalentu).

Zasedání vlády Republiky Kazachstán

Byl schválen Národní projekt rozvoje zemědělsko-průmyslového komplexu na období 2021–2025. Vývoj zemědělsko-průmyslového komplexu Kazachstánu je tedy popsán ve dvou dokumentech: Koncepci rozvoje zemědělsko-průmyslového komplexu pro období 2021–2030 a Národní projekt rozvoje zemědělsko-průmyslového komplexu pro období 2021–2025. Koncepce umožňuje zvýšit účinnost opatření státní podpory, zajistit veterinární a rostlinolékařskou bezpečnost, zajistit dostupnost půdních zdrojů, zlepšit finanční nástroje a další systémová opatření.

Národní zemědělsko-průmyslový rozvojový projekt zase počítá s: integrovaným přístupem k řešení otázek nahrazování dovozu; transparentním přístupem ke zdrojům prostřednictvím digitalizace; rozšířením úvěrových zdrojů a finančních nástrojů pro zemědělsko-průmyslové subjekty; systémem šíření znalostí zemědělsko-průmyslových subjektů; vytvořením analytického centra zemědělsko-průmyslového komplexu.

Součástí projektu je plán na zřízení 169 mléčných farem pro 106,8 tis. kusů skotu a celkovou výrobní kapacitu 597,7 tis. tun mléka ročně v letech 2021–2025. V souladu s pokyny prezidenta republiky, je nutné zvýšit produktivitu práce 2,5krát, poskytnout zemi základní potravinářské produkty domácí výroby, zvýšit vývoz zemědělských produktů 2krát, zvýšit podíl zpracovaných produktů na 70 % a také zvýšit příjmy 1 mil. obyvatel venkova vytvořením 7 velkých ekosystémů a realizací investičních projektů. Realizace projektu si vyžádá výdaje ze státního rozpočtu ve výši 4,9 bilionu KZT.

Přidělování dotací

Předseda protikorupční služby Marat Akhmetžanov na brífinku 14. října prohlásil, že byly zpronevěřeny finanční prostředky vyčleněné na zemědělství, což bude předmětem vyšetřování. Za posledních 5 let byly této oblasti přiděleny 2 biliony KZT dotací. Z toho je 465 mld. KZT určeno na rozvoj chovu hospodářských zvířat.

Autor: Artyom Lukashov, místní zástupce ČR pro agro-potravinářství, velvyslanectví ČR v Almatě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Kazachstán | Zahraničí

Doporučujeme